Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 6/2014

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 6/201402.06.2014 - Najvyšší súd Slovenskej republiky vydáva „Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky“ 6/2014 vo veciach trestných.
Je voľne prístupná pre všetkých záujemcov na našich stránkach v časti Zbierka stanovísk a rozhodnutí