Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 07/2015

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 07/201514.10.2015 - Najvyšší súd Slovenskej republiky vydáva „Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky“ 07/2015 vo veciach trestných.
Je voľne prístupná pre všetkých záujemcov na našich stránkach v časti Zbierka stanovísk a rozhodnutí