Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 4 voľných miest predsedov senátu pre občianskoprávne kolégium Najvyššieho súdu SR

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 4 voľných miest predsedov senátu pre občianskoprávne kolégium Najvyššieho súdu SR04.12.2013 -  
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 4 voľných miest predsedov senátu pre občianskoprávne kolégium Najvyššieho súdu SR.
Dátum uzávierky:  3.1.2014
Termín konania:    5.3.2014      
Miesto konania:
Najvyšší súd SR, Župné námestie 13, Bratislava, miestnosť č. 477