Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 3 voľných miest sudcov Najvyššieho súdu SR pre správne kolégium