NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Župné námestie č. 13
814 90 BRATISLAVA
www.nssr.gov.sk

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 2 miest predsedov senátov Najvyššieho súdu SR pre trestnoprávne kolégium

17.09.2015 - Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 2 miest predsedov senátov Najvyššieho súdu SR pre trestnoprávne kolégium
dátum uzávierky: 12.10.2015
termín konania: 25.11.2015