NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Župné námestie č. 13
814 90 BRATISLAVA
www.nssr.gov.sk

Vyhlásenie výberového konania na 3 miesta sudcov Najvyššieho súdu SR pre občianskoprávne kolégium

Vyhlásenie výberového konania na 3 miesta sudcov Najvyššieho súdu SR pre občianskoprávne kolégium18.05.2015 - Vyhlásenie výberového konania na 3 miesta sudcov Najvyššieho súdu SR pre občianskoprávne kolégium
dátum uzávierky:01.06.2015
termín konania: 21.09.2015