Vyhlásenie výberového konania na 1 miesto predsedu senátu Najvyššieho súdu SR pre obchodnoprávne kolégium