Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na 3 štátnozamestnanecké miesta vo funkcii hlavný štátny radca - analytik odboru dokumentácie, analytiky a komparatistiky

Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na 3 štátnozamestnanecké miesta vo funkcii hlavný štátny radca - analytik odboru dokumentácie, analytiky a komparatistiky09.08.2017 - Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na 3 štátnozamestnanecké miesta vo funkcii hlavný štátny radca - analytik odboru dokumentácie, analytiky a komparatistiky v služobnom úrade Kancelária Najvyššieho súdu SR.
Dátum uzávierky žiadosti: 18.08.2017,
predpokladaný termín konania: 26.09.2017
(číslo VK: Spr 1072/2017)