Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na 1 štátnozamestnanecké miesto vo funkcii hlavný radca - referent osobného úradu

Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na 1 štátnozamestnanecké miesto vo funkcii hlavný radca - referent osobného úradu 09.08.2017 - Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na 1 štátnozamestnanecké miesto vo funkcii hlavný radca - referent osobného úradu v služobnom úrade Kancelária Najvyššieho súdu SR.
Dátum uzávierky žiadosti: 18.08.2017,
predpokladaný termín konania: 28.09.2017
(číslo VK: Spr 1053/2017).