Tlačové správy

 » Tlačové správy

S bolesťou v srdci oznamujeme...

04.09.2015 - S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás dňa 31. augusta 2015 navždy opustil náš milovaný manžel, otec, brat, st...
Čítať ďalej

Tlačová správa - Doplnenie rozvrhu práce

04.09.2015 - v Bratislave 03. septembra 2015 (pdf, 198kB)             Predsedníčka Najvyššieho súdu SR JUDr. Daniela Švecová v nadväznosti na vážne okolnos...
Čítať ďalej

Tlačová správa - zmena rozvrhu práce

26.08.2015 - v Bratislave 18. augusta 2015 (pdf, 197kB)       Predsedníčka Najvysššieho súdu SR dňa 26. augusta 2015 podpísala Opatrenie č. 10, 11 a ...
Čítať ďalej

Tlačová správa - zmena rozvrhu práce

18.08.2015 - v Bratislave 18. augusta 2015 (pdf, 249kB)       V súlade so zákonom č. 757/2004 o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zák...
Čítať ďalej

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 04/2015

17.08.2015 - Najvyšší súd Slovenskej republiky vydáva „Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky“ 04/2015 vo veciach správnych....
Čítať ďalej