Sudcovia Najvyššieho súdu SR

 » Najvyšší súd Slovenskej republiky » Sudcovia NS SR » Sudcovia Najvyššieho súdu SR
 1.   JUDr. Švecová Daniela – predsedníčka Najvyššieho súdu SR
 2.   JUDr. Urbancová Jarmila – podpredsedníčka Najvyššieho súdu SR
 3.   JUDr. Libor Duľa – predseda trestnoprávneho kolégia
 4.   JUDr. Pramuková Katarína – predsedníčka obchodnoprávneho kolégia
 5.   JUDr. Milučký Jozef – predseda správneho kolégia
 6.   JUDr. Bajánková Jana – predsedníčka občianskoprávneho kolégia


 7.   JUDr. Adamcová Alena
 8.   JUDr. Bakošová Edita
 9.   JUDr. Bargel Martin
 10.   JUDr. Belko Igor
 11.   JUDr. Benczová Katarína
 12.   JUDr. Berthotyová Elena, PhD.
 13.   JUDr. Cisárová Jana
 14.   JUDr. Čanádyová Erika
 15.   JUDr. Čimo Dušan
 16.   JUDr. Čirč Rudolf
 17.   JUDr. Dohňanský Viliam
 18.   JUDr. Ďurišová Zuzana
 19.   JUDr. Farkaš Pavol
 20.   JUDr. Franciscy Emil
 21.   JUDr. Fúrová Jaroslava
 22.   Ing. JUDr. Gavalec Miroslav, PhD.
 23.   JUDr. Górász Ladislav
 24.   JUDr. Halmová Nora
 25.   JUDr. Harabin Štefan
 26.   JUDr. Hargaš Jozef
 27.   JUDr. Hatala Peter
 28.   JUDr. Hatalová Jana, PhD.
 29.   JUDr. Haukvitzová Helena
 30.   JUDr. Hudák Daniel
 31.   JUDr. Hullová Jana
 32.   JUDr. Izakovičová Ivana
 33.   JUDr. Kliment Juraj
 34.   JUDr. Kočičková Danica
 35.   JUDr. Kokolevská Judita
 36.   JUDr. Kolcun Jozef
 37.   JUDr. Kováčová Elena
 38.   JUDr. Krajčovičová Elena
 39.   JUDr. Kúdelová Ľubomíra
 40.   JUDr. Langová Soňa
 41.   JUDr. Ličková Darina
 42.   JUDr. Machyniak Ivan
 43.   JUDr. Marková Anna
 44.   JUDr. Mederová Gabriela
 45.   Mgr. Melicher Peter
 46.   JUDr. Mesiarkinová Soňa
 47.   JUDr. Michálik Štefan
 48.   JUDr. Miničová Beáta
 49.   JUDr. Morava Milan
 50.   JUDr. Moravčíková Andrea, PhD.
 51.   JUDr. Mozner František
 52.   JUDr. Nevedelová Viera
 53.   JUDr. Nemčeková Ivana
 54.   JUDr. Paluda Peter
 55.   JUDr. Pepelová Viera
 56.   JUDr. Petríková Viera
 57.   JUDr. Piovartsy Martin
 58.   Mgr. Pohančeník Viliam
 59.   JUDr. Poláčková Alena, PhD.
 60.   JUDr. Priecelová Alena
 61.   JUDr. Príbelská Petra, PhD.
 62.   JUDr. Príbelský Patrik, PhD.
 63.   JUDr. Reisenauerová Zdenka
 64.   JUDr. Rumana Ivan
 65.   JUDr. Sakálová Eva
 66.   JUDr. Serbová Jana
 67.   JUDr. Siebenstichová Elena
 68.   JUDr. Sluk Marián, PhD.
 69.   JUDr. Sučanská Daniela
 70.   JUDr. Svetlovská Alena
 71.   JUDr. Szabo Peter
 72.   JUDr. Šebo Ľubor
 73.   Mgr. Šepták Miroslav
 74.   JUDr. Šikuta Ján
 75.   JUDr. Šimonová Gabriela
 76.   JUDr. Šišková Alena
 77.   JUDr. Takáčová Viola, PhD.
 78.   JUDr. Trenčan Marián
 79.   JUDr. Trnková Oľga
 80.   JUDr. Trubanová Mária, PhD.
 81.   JUDr. Valašiková Monika, PhD.
 82.   JUDr. Vladik Martin
 83.   JUDr. Wänkeová Dana
 84.   JUDr. Zemaníková Jana
 85.   JUDr. Zemková Jana, PhD.