Stretnutie s kanadským Chargé d´affaires

Stretnutie s kanadským Chargé d´affaires28.04.2017 - Bratislava, pdf | foto
 
Tlačová správa
 
Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (NS SR) Daniela Švecová sa vo štvrtok 27. apríla 2017 stretla s Chargé d´affaires Kanady pre Slovensko Johnom von Kaufmannom, ktorý vykonáva funkciu od septembra 2016 a na pôdu NS SR zavítal prvýkrát.
Účelom stretnutia, bolo okrem nadviazania kontaktu, aj prerokovanie stavu boja proti korupcii na Slovensku. John von Kaufmann zdôraznil, že Kanada, ktorej jednou z priorít je pomôcť Slovensku potlačiť extrémistické tendencie v spoločnosti, vidí neutešený stav dôvery spoločnosti v súdnictvo na Slovensku ako jeden z motorov vzrastajúceho extrémizmu. Poznamenal, že ako jeden zo spôsobov boja proti extrémizmu vidí efektívne trestanie korupcie naším súdnictvom. Rovnako sa vyjadril, že v súvislosti s dohodou CETA, by bolo potrebné, aby sa dĺžka pojednávaní v obchodných veciach skrátila.
Daniela Švecová potvrdila, že legislatíva na Slovensku je v poriadku a máme k dispozícii dosť nástrojov, ale problém je aj v tom, že korupciu málokto oznamuje. Navyše vysvetlila, aký je rozsah činnosti NS SR, ktorý nemá dosah na riešenie korupcie od jej nahlásenia, resp. nemôže iniciatívne konať pri podozrení, ale môže len reagovať na podnety, ktorým je možné vyhovieť. Prízvukovala, že podľa štatistík je vidieť výsledky a odsúdených subjektov pre korupciu je veľa, avšak dôvera ľudí sa stráca lebo konania trvajú príliš dlho. NS SR sa preto usiluje o to, aby čo najrýchlejšie rozhodoval, k čomu je ale potrebný vyšší počet asistentov sudcov, napr. po vzore Českej republiky (traja asistenti na jedného sudcu).
John von Kaufmann vyjadril počudovanie nad množstvom prípadov, ktoré NS SR rieši a povedal, že Kanada má ich počet omnoho nižší. Vyjadril porozumenie nad pomalším vybavovaním vecí v SR a naznačil, že tieto veci by sa mali viac vysvetľovať v médiách, aby aj verejnosť pochopila s akou náročnou agendou NS SR zápasí.
Predsedníčka NS SR sa vyjadrila, že má záujem o komunikáciu s Najvyšším súdom Kanady, pričom uvíta spoluprácu na akejkoľvek úrovni. Spoločne sa dohodli, že budú pracovať na organizácii ďalších stretnutí s predstaviteľmi kanadského súdnictva.
  
Oddelenie komunikácie s verejnosťou