Stretnutie s delegáciou zo Spolkového najvyššieho súdu Nemecka

Stretnutie s delegáciou zo Spolkového najvyššieho súdu Nemecka01.06.2017 - Bratislava, pdf | photo
 
Tlačová správa
 
Nemecká delegácia pätnástich sudcov a jedného prokurátora, vedená konzulom Nemeckej Spolkovej republiky na Slovensku, J. E. Gerhardom Manderlom,  navštívila v dňoch 29. až 31. mája 2017 niekoľko slovenských inštitúcií, vrátane Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (NS SR), kde ich privítala jeho podpredsedníčka, JUDr. Jarmila Urbancová.
Nemeckí kolegovia dočasne pracujú na Spolkovom najvyššom súde. Sú vysokokvalifikovanými členmi súdneho systému a kandidátmi na vysoké pozície. Delegáciu zaujímala organizácia NS SR a podmienky prípustnosti jednotlivých prípadov. Informovali sa o počte prípadov, ktoré ročne napadnú na NS SR. Rovnako ich zaujímala priemerná dĺžka vybavenia súdnych konaní.
JUDr. Jarmila Urbancová ich oboznámila s počtom sudcov a asistentov, pracujúcich na NS SR, s vydaním nového civilného a správneho procesného kódexu, s veľkosťou senátov NS SR, ako aj s tým, že zo súdnych pojednávaní je možné, podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky, vyhotovovať iba zvukovú stopu. Spoločne diskutovali aj o využití informačných technológii pri výkone súdnictva, a o výhodách či nevýhodách tejto rozvíjajúcej sa praxe. Podpredsedníčka NS SR pripomenula aj vytvorenie Odboru dokumentácie, analytiky a komparatistiky NS SR, ktorý vykonáva úlohy, v súčinnosti s predsedami kolégií a sudcami poverenými zjednocovaním judikatúry, v záujme zaistenia jednoty a zákonnosti rozhodovania v referáte trestnej, civilnej, obchodnej a správnej agendy.
Okrem najvyššieho súdu, nemecká delegácia navštívila Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky a Justičnú akadémiu Slovenskej republiky. Diskutovali aj s predstaviteľom slovenskej advokácie, ako aj s členmi Nemecko-slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.
 
Oddelenie komunikácie s verejnosťou