Spr 184/06 - Návrh systematizácie NS SR na rok 2007

 » Podnety a pripomienky » Spr 184/06 - Návrh systematizácie NS SR na rok 2007
Oznam o materiáli na pripomienkové konanie

názov materiálu:
Návrh systematizácie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na rok 2007
číslo materiálu (rezortné):
Spr 184/06
dátum začatia pripomienkového konania:
25. 4. 2006
dátum ukončenia pripomienkového konania:
10. 5. 2006
názov postupu a lehota na pripomienkovanie:
bežný – 10 pracovných dní
internetová adresu:
(na materiál)
E-mail
(na pripomienky):

zatkova@supcourt.gov.sk


Obsah materiálu:

1. pdf Obal (111kB)

2. pdf Návrh uznesenia (162kB)

3. pdf Predkladacia správa (103kB)

4. pdf Návrh systematizácie Najvyššieho súdu SR na rok 2007 (126kB)

5. pdf Doložka finančných vplyvov (148kB)

6. pdf Návrh komuniké (100kB)