Rozvrh práce Najvyššieho súdu na rok 2017

 » Dokumenty » Rozvrh práce Najvyššieho súdu na rok 2017
pdf Rozvrh práce Najvyššieho súdu na rok 2017 (566kB)
pdf Úplné znenie Rozvrhu práce Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v znení opatrenia č. 1 (588kB)
pdf Úplné znenie Rozvrhu práce Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v znení opatrenia č. 1 a 2 (588kB)
pdf Úplné znenie Rozvrhu práce Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v znení opatrenia č. 1 až 3 (558kB)
pdf Úplné znenie Rozvrhu práce Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v znení opatrenia č. 1 až 4 (557kB)
pdf Úplné znenie Rozvrhu práce Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v znení opatrenia č. 1 až 5 (560kB)
pdf Úplné znenie Rozvrhu práce Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v znení opatrenia č. 1 až 6 (560kB)
pdf Úplné znenie Rozvrhu práce Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v znení opatrenia č. 1 až 7 (560kB)
pdf Úplné znenie Rozvrhu práce Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v znení opatrenia č. 1 až 8 (565kB)
pdf Úplné znenie Rozvrhu práce Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v znení opatrenia č. 1 až 9 (565kB)
pdf Úplné znenie Rozvrhu práce Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v znení opatrenia č. 1 až 10 (566kB)
pdf Úplné znenie Rozvrhu práce Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v znení opatrenia č. 1 až 11 (565kB)
pdf Úplné znenie Rozvrhu práce Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v znení opatrenia č. 1 až 12 (565kB)
pdf Úplné znenie Rozvrhu práce Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v znení opatrenia č. 1 až 13 (564kB)
pdf Úplné znenie Rozvrhu práce Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v znení opatrenia č. 1 až 14 (566kB)
pdf Úplné znenie Rozvrhu práce Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v znení opatrenia č. 1 až 15 (563kB)
pdf Úplné znenie Rozvrhu práce Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v znení opatrenia č. 1 až 16 (529kB)
pdf Úplné znenie Rozvrhu práce Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v znení opatrenia č. 1 až 17 (530kB)
pdf Úplné znenie Rozvrhu práce Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v znení opatrenia č. 1 až 18 (530kB)
pdf Úplné znenie Rozvrhu práce Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v znení opatrenia č. 1 až 19 (529kB)
pdf Úplné znenie Rozvrhu práce Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v znení opatrenia č. 1 až 20 (529kB)


 Opatrenia k Rozvrhu práce Najvyššieho súdu na rok 2017:

pdf Opatrenie č. 1 (732kB)
pdf Opatrenie č. 2 (266kB)
pdf Opatrenie č. 3 (35kB)
pdf Opatrenie č. 4 (63kB)
pdf Opatrenie č. 5 (60kB)
pdf Opatrenie č. 6 (417kB)
pdf Opatrenie č. 7 (46kB)
pdf Opatrenie č. 8 (502kB)
pdf Opatrenie č. 9 (49kB)
pdf Opatrenie č. 10 (191kB)
pdf Opatrenie č. 11 (68kB)
pdf Opatrenie č. 12 (69kB)
pdf Opatrenie č. 13 (43kB)
pdf Opatrenie č. 14 (77kB)
pdf Opatrenie č. 15 (72kB)
pdf Opatrenie č. 16 (95kB)
pdf Opatrenie č. 17 (59kB)
pdf Opatrenie č. 18 (58kB)
pdf Opatrenie č. 19 (66kB)
pdf Opatrenie č. 20 (72kB)