Rozhodnutia

 » Rozhodnutia
od: do:

Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
Počet záznamov: 51672

Dátum Kolégium Spisová značka Merito veci Súbor
27.07.2017 Občianskoprávne 26XCdo/16/2015 § 447 písm. c/ CSP Stiahnúť PDF
124.88 kB
27.07.2017 Občianskoprávne 26XCdo/22/2015 § 447 písm. c/ CSP Stiahnúť PDF
135.66 kB
27.07.2017 Občianskoprávne 26XCdo/32/2015 § 447 písm. c/ CSP Stiahnúť PDF
125.52 kB
27.07.2017 Občianskoprávne 26XCdo/30,31/2016 § 447 písm. c/ CSP Stiahnúť PDF
123.94 kB
27.07.2017 Občianskoprávne 26XCdo/76/2016 § 447 písm. c/ CSP Stiahnúť PDF
98.82 kB
27.07.2017 Trestnoprávne 6 Tost 24/2017 sťažnosť vyžiadanej osoby Stiahnúť PDF
157.07 kB
27.07.2017 Trestnoprávne 4 Tdo 44/2017 dovolanie obvineného Stiahnúť PDF
127.59 kB
26.07.2017 Trestnoprávne 3 Tost 24/2017 sťažnosť vyžiadanej osoby Stiahnúť PDF
124.89 kB
25.07.2017 Trestnoprávne 3 Tost 23/2017 späťvzatie sťažnosti Stiahnúť PDF
84.91 kB
25.07.2017 Trestnoprávne 4 Tdo 33/2016 dovolanie obvineného Stiahnúť PDF
137.15 kB