Rozhodnutia

 » Rozhodnutia
od: do:

Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
Počet záznamov: 51434

Dátum Kolégium Spisová značka Merito veci Súbor
28.06.2017 Občianskoprávne 7 XCdo 16/2017 o náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
98.51 kB
28.06.2017 Trestnoprávne 3 Tdo 21/2017 dovolanie obvineného Stiahnúť PDF
151.8 kB
28.06.2017 Trestnoprávne 6 Tdo 29/2017 dovolanie obvineného Stiahnúť PDF
157.12 kB
28.06.2017 Trestnoprávne 6 Tost 19/2017 sťažnosti obvinených Stiahnúť PDF
127.22 kB
28.06.2017 Trestnoprávne 3 Ndt 14/2017 návrh na odňatie a prikázanie veci Stiahnúť PDF
91.79 kB
28.06.2017 Trestnoprávne 3 Tost 18/2017 sťažnosť odsúdeného Stiahnúť PDF
125.77 kB
28.06.2017 Trestnoprávne 4 Urto 5/2017 uznanie cudzozemského rozhodnutia Stiahnúť PDF
191.84 kB
28.06.2017 Občianskoprávne 3 Cdo 91/2016 o vydanie nehnuteľností Stiahnúť PDF
128.69 kB
28.06.2017 Občianskoprávne 3 Cdo 33/2016 o určenie neplatnosti hospodárskej zmluvy Stiahnúť PDF
110.49 kB
28.06.2017 Občianskoprávne 3 Cdo 115/2016 o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Stiahnúť PDF
221.56 kB