Rozhodnutia

 » Rozhodnutia
od: do:

Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
Počet záznamov: 48793

Dátum Kolégium Spisová značka Merito veci Súbor
07.03.2017 Občianskoprávne 22XCdo/207/2016 § 35 CSP, § 447 písm. c/ CSP, § 470 ods. 2 veta prvá CSP Stiahnúť PDF
116.97 kB
07.03.2017 Občianskoprávne 22XCdo/216/2016 § 35 CSP, § 447 písm. c/ CSP, § 470 ods. 2 veta prvá CSP Stiahnúť PDF
115.27 kB
07.03.2017 Trestnoprávne 3 Tost 7/2017 sťažnosť vyžiadanej osoby Stiahnúť PDF
125.68 kB
07.03.2017 Trestnoprávne 6 Tost 8/2017 sťažnosti prokurátora ÚŠP GP SR a obvinenej Stiahnúť PDF
115.34 kB
06.03.2017 Občianskoprávne 3 Ndc 3/2017 o náhradu funkčného platu Stiahnúť PDF
89.46 kB
06.03.2017 Občianskoprávne 3 Ndc 1/2017 o určenie neprijateľných zmluvných podmienok Stiahnúť PDF
126.8 kB
06.03.2017 Občianskoprávne 3 Cdo 30/2017 o nahradenie prejavu vôle a nariadenie predbežného opatrenia Stiahnúť PDF
82.01 kB
06.03.2017 Občianskoprávne 3 Cdo 195/2016 o zaplatenie 35 450 € s príslušenstvom Stiahnúť PDF
102.29 kB
06.03.2017 Občianskoprávne 3 Cdo 1385/2015 o obmedzenie ťažkej nákladnej dopravy po miestnej komunikácii Stiahnúť PDF
110.16 kB
06.03.2017 Občianskoprávne 3 Cdo 26/2017 o vypratanie nehnuteľnosti Stiahnúť PDF
138 kB