Rozhodnutia

 » Rozhodnutia
od: do:

Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
Počet záznamov: 55592

Dátum Kolégium Spisová značka Merito veci Súbor
09.11.2017 Občianskoprávne 1Cdo/26/2017 vypratanie nehnuteľnosti odstránením stavby a hnuteľných vec Stiahnúť PDF
243.43 kB
09.11.2017 Občianskoprávne 1Cdo/141/2017 určenie vlastníckeho práva Stiahnúť PDF
205.36 kB
09.11.2017 Občianskoprávne 1Cdo/140/2017 určenie vlastníckeho práva Stiahnúť PDF
214.52 kB
09.11.2017 Občianskoprávne 1Cdo/139/2017 určenie vlastníckeho práva Stiahnúť PDF
212.52 kB
09.11.2017 Občianskoprávne 1Cdo/126/2017 26 500 eur s prísl. Stiahnúť PDF
214.22 kB
09.11.2017 Občianskoprávne 3Cdo/186/2017 ustanovenie majetkového opatrovníka maloletému Stiahnúť PDF
244.63 kB
09.11.2017 Občianskoprávne 3Cdo/180/2017 úpravu výkonu rodičovských práv a povinností Stiahnúť PDF
232.53 kB
09.11.2017 Občianskoprávne 3Cdo/178/2017 1 800 eur s prísl. Stiahnúť PDF
235 kB
09.11.2017 Občianskoprávne 3Cdo/165/2017 návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia Stiahnúť PDF
211.26 kB
09.11.2017 Občianskoprávne 3Cdo/156/2017 náhradu škody a náhradu nemajetkovej ujmy s prísl. Stiahnúť PDF
245.34 kB