Rozhodnutia

 » Rozhodnutia
od: do:

Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
Počet záznamov: 49616

Dátum Kolégium Spisová značka Merito veci Súbor
28.04.2017 Občianskoprávne 11 XCoE 11/2016 o vymoženie pohľadávky 444,80 Eura s príslušenstvom Stiahnúť PDF
182.73 kB
28.04.2017 Občianskoprávne 11 XECdo 5/2016 o vymoženie pohľadávky 173,70 Eur s príslušenstvom Stiahnúť PDF
143.12 kB
28.04.2017 Občianskoprávne 11 XCoE 9/2016 o vymoženie pohľadávky 173,70 Eur s príslušenstvom Stiahnúť PDF
143.1 kB
28.04.2017 Trestnoprávne 4 Tdo 17/2017 dovolanie obvineného Stiahnúť PDF
111.92 kB
28.04.2017 Trestnoprávne 4 Tdo 27/2016 dovolanie obvineného Stiahnúť PDF
115.08 kB
28.04.2017 Trestnoprávne 4 To 11/2016 odvolanie obžalovaného Stiahnúť PDF
172.83 kB
27.04.2017 Správne 8Sžf/22/2015 nezaplatenie súdneho poplatku Stiahnúť PDF
125.29 kB
27.04.2017 Správne 8Sžf/26/2015 zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach Stiahnúť PDF
164.87 kB
27.04.2017 Správne 8Sžf/32/2015 určovanie dane podľa pomôcok Stiahnúť PDF
167.52 kB
27.04.2017 Správne 8Sžo/8/2015 § 13 ods. 2 písm. c/ zákona č. 543/2002 Z. z. Stiahnúť PDF
218.07 kB