Rozhodnutia

 » Rozhodnutia
od: do:

Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
Počet záznamov: 51434

Dátum Kolégium Spisová značka Merito veci Súbor
11.07.2017 Trestnoprávne 2 Tost 31/2016 sťažnosť odsúdeného Stiahnúť PDF
81.99 kB
07.07.2017 Trestnoprávne 4 To 2/2017 odvolania obžalovaných, prokurátora ÚŠP GP SR a poškodených Stiahnúť PDF
357.76 kB
07.07.2017 Trestnoprávne 4 Tost 23/2017 sťažnosti obžalovaných Stiahnúť PDF
86.03 kB
07.07.2017 Trestnoprávne 4 Tdo 40/2017 dovolanie obvineného Stiahnúť PDF
84.49 kB
06.07.2017 Trestnoprávne 4 Ndt 11/2017 odňatie a prikázanie veci Stiahnúť PDF
164.94 kB
04.07.2017 Trestnoprávne 4 To 2/2015 odvolania obžalovaných a prokurátora ÚŠP GP SR Stiahnúť PDF
199.96 kB
04.07.2017 Trestnoprávne 4 Tdo 53/2016 dovolanie obvineného Stiahnúť PDF
116.25 kB
04.07.2017 Trestnoprávne 4 To 5/2016 odvolania obžalovaných Stiahnúť PDF
151.11 kB
04.07.2017 Trestnoprávne 4 Tdo 38/2017 dovolanie obvineného Stiahnúť PDF
104.44 kB
28.06.2017 Občianskoprávne 7 Cdo 95/2017 o zvýšenie výživného a zmenu rozhodnutia o osobnej starostlivosti Stiahnúť PDF
127.83 kB