Rozhodnutia

 » Rozhodnutia
od: do:

Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
Počet záznamov: 48793

Dátum Kolégium Spisová značka Merito veci Súbor
07.03.2017 Občianskoprávne 11 XCdo 419/2016 o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
118.93 kB
07.03.2017 Trestnoprávne 3 Tdo 6/2017 dovolanie obvinenej Stiahnúť PDF
137.06 kB
07.03.2017 Trestnoprávne 3 Ndt 4/2017 odňatie a prikázanie veci Stiahnúť PDF
88.25 kB
07.03.2017 Občianskoprávne 22XECdo/4/2016 § 447 písm. c/ CSP Stiahnúť PDF
130.56 kB
07.03.2017 Občianskoprávne 22XCdo/117/2016 § 447 písm. c/ CSP Stiahnúť PDF
168.22 kB
07.03.2017 Občianskoprávne 22XCdo/118/2016 § 35 CSP, § 447 písm. c/ CSP, § 470 ods. 2 veta prvá CSP Stiahnúť PDF
115.39 kB
07.03.2017 Občianskoprávne 22XCdo/159/2016 § 236, § 237 ods. 1 a § 239 OSP Stiahnúť PDF
123.69 kB
07.03.2017 Občianskoprávne 22XCdo/167/2016 § 236, § 237 ods. 1 a § 239 OSP Stiahnúť PDF
124.09 kB
07.03.2017 Občianskoprávne 22XCdo/171/2016 § 35 CSP, § 447 písm. c/ CSP, § 470 ods. 2 veta prvá CSP Stiahnúť PDF
116.03 kB
07.03.2017 Občianskoprávne 22XCdo/174/2016 § 236, § 237 ods. 1 a § 239 OSP Stiahnúť PDF
97.07 kB