Rozhodnutia

 » Rozhodnutia
od: do:

Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
Počet záznamov: 49616

Dátum Kolégium Spisová značka Merito veci Súbor
28.04.2017 Občianskoprávne 11 XCoE 5/2016 o zastavení exekúcie Stiahnúť PDF
142.34 kB
28.04.2017 Občianskoprávne 11 XECdo 17/2016 o vymoženie 577,44 Eur s príslušenstvom Stiahnúť PDF
141.72 kB
28.04.2017 Občianskoprávne 11 XCdo 262/2016 o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
112.63 kB
28.04.2017 Občianskoprávne 11 XCdo 288/2016 o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
107.58 kB
28.04.2017 Občianskoprávne 11 XCdo 346/2016 o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
106.3 kB
28.04.2017 Občianskoprávne 11 XCdo 306/2016 o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
147 kB
28.04.2017 Občianskoprávne 11 XCdo 356/2016 o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
112.6 kB
28.04.2017 Občianskoprávne 11 XCdo 351/2016 o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
112.53 kB
28.04.2017 Občianskoprávne 11 XCoE 12/2016 o vymoženie 577,44 Eur s príslušenstvom Stiahnúť PDF
141.7 kB
28.04.2017 Občianskoprávne 11 XECdo 13/2016 o vymoženie pohľadávky 444,80 Eura s príslušenstvom Stiahnúť PDF
182.05 kB