Rozhodnutia

 » Rozhodnutia
od: do:

Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
Počet záznamov: 55303

Dátum Kolégium Spisová značka Merito veci Súbor
25.10.2017 Občianskoprávne 4XCdo/36/2017 náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
206.93 kB
25.10.2017 Občianskoprávne 4Cdo/4/2017 966,51 eur a iné Stiahnúť PDF
217.15 kB
25.10.2017 Občianskoprávne 4Cdo/219/2016 námietke nedostatku právomoci rozhodcovského súdu Stiahnúť PDF
214.42 kB
25.10.2017 Občianskoprávne 4Cdo/17/2017 zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva Stiahnúť PDF
205.91 kB
25.10.2017 Občianskoprávne 4Cdo/1/2017 vyporiadanie podielového spoluvlastníctva Stiahnúť PDF
215.92 kB
25.10.2017 Občianskoprávne 8Cdo/161/2017 určenie neplatnosti kúpnej zmluvy Stiahnúť PDF
205.86 kB
25.10.2017 Občianskoprávne 8Cdo/150/2017 6 501,31 eur s prísl. Stiahnúť PDF
213.67 kB
25.10.2017 Občianskoprávne 8Cdo/143/2017 1 906,89 eura s prísl. Stiahnúť PDF
209.84 kB
25.10.2017 Správne 2Sžfk/47/2017 zistenej nezrovnalosti a vrátenie finančných prostriedkov Stiahnúť PDF
199.6 kB
25.10.2017 Občianskoprávne 20XCdo/82/2016 náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
202.05 kB