Rozhodnutia

 » Rozhodnutia
od: do:

Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
Počet záznamov: 46265

Dátum Kolégium Spisová značka Merito veci Súbor
13.12.2016 Správne 5Sžf/74/2015 § 156 ods. písm. b/ zákona č. 563/2009 Z.z. Stiahnúť PDF
149.76 kB
13.12.2016 Správne 5Sžf/81/2015 § 156 ods. písm. b/ zákona č. 563/2009 Z.z. Stiahnúť PDF
146.73 kB
13.12.2016 Správne 5Sžf/83/2015 § 156 ods. písm. b/ zákona č. 563/2009 Z.z. Stiahnúť PDF
146.74 kB
13.12.2016 Správne 5Sžf/85/2015 § 156 ods. písm. b/ zákona č. 563/2009 Z.z. Stiahnúť PDF
146.68 kB
13.12.2016 Správne 5Sžf/87/2015 § 156 ods. písm. b/ zákona č. 563/2009 Z.z. Stiahnúť PDF
146.43 kB
13.12.2016 Správne 5Sžf/89/2015 § 156 ods. písm. b/ zákona č. 563/2009 Z.z. Stiahnúť PDF
147.31 kB
13.12.2016 Správne 5Sžf/91/2015 § 156 ods. písm. b/ zákona č. 563/2009 Z.z. Stiahnúť PDF
146.92 kB
13.12.2016 Správne 5Sžf/93/2015 § 156 ods. písm. b/ zákona č. 563/2009 Z.z. Stiahnúť PDF
146.46 kB
13.12.2016 Správne 5Sžf/97/2015 § 156 ods. písm. b/ zákona č. 563/2009 Z.z. Stiahnúť PDF
146.57 kB
13.12.2016 Správne 5Sžf/99/2015 § 156 ods. písm. b/ zákona č. 563/2009 Z.z. Stiahnúť PDF
146.57 kB