Rozhodnutia

 » Rozhodnutia
od: do:

Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
Počet záznamov: 49330

Dátum Kolégium Spisová značka Merito veci Súbor
30.03.2017 Správne 8Sžo/4/2015 preskúmanie rozhodnutia o umiestnený stavby Stiahnúť PDF
182.64 kB
30.03.2017 Správne 8Sžf/14/2015 DPH Stiahnúť PDF
201.64 kB
30.03.2017 Správne 8Sžf/18/2015 o podpore obnoviteľných zdrojov Stiahnúť PDF
184.23 kB
30.03.2017 Správne 8Sžo/22/2015 dopravný priestupok Stiahnúť PDF
161.5 kB
30.03.2017 Správne 8Sžf/12/2015 DPH Stiahnúť PDF
117.7 kB
30.03.2017 Správne 8Sžo/36/2015 § 91 ods. 1, 3 a 4 zákona č. 73/1998 Z. z. Stiahnúť PDF
208.65 kB
30.03.2017 Správne 8Sžo/92/2015 preskúmanie rozhodnutia o umiestnený stavby Stiahnúť PDF
340.35 kB
30.03.2017 Správne 8Sžo/262/2015 § 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p. Stiahnúť PDF
190.46 kB
30.03.2017 Správne 8Sžo/4/2016 § 127 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku Stiahnúť PDF
193.92 kB
30.03.2017 Správne 8Sžf/30/2015 nedostatočné odôvodnenie rozsudku Stiahnúť PDF
244.69 kB