Rozhodnutia

 » Rozhodnutia
od: do:

Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
Počet záznamov: 48558

Dátum Kolégium Spisová značka Merito veci Súbor
27.02.2017 Občianskoprávne 16XCdo 270/2016 náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
86.11 kB
27.02.2017 Trestnoprávne 6 Tost 7/2017 sťažnosť obhajcu Stiahnúť PDF
94.25 kB
27.02.2017 Správne 6Sžf/39/2015 opravné uznesenie - vyčíslenie trov konania Stiahnúť PDF
126.62 kB
23.02.2017 Občianskoprávne 3 Cdo 21/2016 o nahradenie prejavu vôle a o nariadenie predbežného opatrenia Stiahnúť PDF
152.61 kB
23.02.2017 Občianskoprávne 3 Cdo 193/2016 o nahradenie prejavu vôle a o nariadenie predbežného opatrenia Stiahnúť PDF
107.02 kB
23.02.2017 Občianskoprávne 3 Cdo 131/2016 o nahradenie prejavu vôle a o nariadenie predbežného opatrenia Stiahnúť PDF
152.57 kB
23.02.2017 Občianskoprávne 3 Cdo 192/2015 o náhradu škody na zdraví Stiahnúť PDF
154.01 kB
23.02.2017 Občianskoprávne 3 Cdo 539/2015 o zapretie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Stiahnúť PDF
144.06 kB
23.02.2017 Správne 8Sžf/2/2015 DPH Stiahnúť PDF
180.58 kB
23.02.2017 Správne 8Sžf/6/2015 DPH Stiahnúť PDF
180.38 kB