Rozhodnutia

 » Rozhodnutia
od: do:

Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
Počet záznamov: 49616

Dátum Kolégium Spisová značka Merito veci Súbor
03.05.2017 Správne 4Sžr/59/2016 § 207 ods. 3 OSP Stiahnúť PDF
159.55 kB
03.05.2017 Správne 4Sžr/63/2016 § 207 ods. 3 OSP Stiahnúť PDF
159.65 kB
03.05.2017 Správne 4Sžr/57/2016 § 207 ods. 3 OSP Stiahnúť PDF
160.2 kB
03.05.2017 Správne 4Sžr/54/2016 § 207 ods. 3 OSP Stiahnúť PDF
158.85 kB
03.05.2017 Správne 4Sžr/61/2016 § 207 ods. 3 OSP Stiahnúť PDF
160.38 kB
02.05.2017 Trestnoprávne 2 Tdo 20/2017 dovolanie obvineného Stiahnúť PDF
99.83 kB
02.05.2017 Trestnoprávne 4 Tost 14/2017 sťažnosť prokurátora ÚŠP GP SR Stiahnúť PDF
100.1 kB
28.04.2017 Občianskoprávne 11 XCdo 119/2016 o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
183.46 kB
28.04.2017 Občianskoprávne 11 XCdo 120/2016 o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
183.46 kB
28.04.2017 Občianskoprávne 11XCdo 122/2016 o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
183.46 kB