Rozhodnutia

 » Rozhodnutia
od: do:

Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
Počet záznamov: 48793

Dátum Kolégium Spisová značka Merito veci Súbor
09.03.2017 Trestnoprávne 4 Tost 8/2017 sťažnosť obvineného Stiahnúť PDF
110.5 kB
08.03.2017 Obchodnoprávne 5 XObdo 23/2017 o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
86.78 kB
08.03.2017 Obchodnoprávne 5 XObdo 22/2017 o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
86.71 kB
08.03.2017 Obchodnoprávne 5 XObdo 21/2017 o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
84.35 kB
08.03.2017 Obchodnoprávne 5 XObdo 31/2017 o náhradu mejetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
86.67 kB
08.03.2017 Obchodnoprávne 5 XObdo 37/2017 o náhradu majetkovej škod a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
86.67 kB
08.03.2017 Obchodnoprávne 5 XObdo 33/2017 o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
86.92 kB
07.03.2017 Občianskoprávne 11 XCdo 1/2017 o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
106.45 kB
07.03.2017 Občianskoprávne 11 XCdo 2/2017 o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
106.45 kB
07.03.2017 Občianskoprávne 11 XCdo 3/2017 o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
106.45 kB