Rozhodnutia

 » Rozhodnutia
od: do:

Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
Počet záznamov: 51672

Dátum Kolégium Spisová značka Merito veci Súbor
23.08.2017 Občianskoprávne 6 Cdo 170/2016 o určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby Stiahnúť PDF
102.8 kB
23.08.2017 Občianskoprávne 6 Cdo 138/2017 o zaplatenie 644,40 eur s príslušenstvom Stiahnúť PDF
100.31 kB
23.08.2017 Občianskoprávne 6 Cdo 134/2017 o náhradu škody Stiahnúť PDF
127.21 kB
15.08.2017 Občianskoprávne 9 XCdo 400/2016 návrh na náhradu škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
119.24 kB
15.08.2017 Trestnoprávne 4 Tdo 84/2016 dovolanie obvineného Stiahnúť PDF
152.83 kB
15.08.2017 Trestnoprávne 2 Urtost 4/2017 sťažnosť odsúdeného Stiahnúť PDF
102.54 kB
15.08.2017 Trestnoprávne 2 Ndt 14/2017 návrh obžalovaných na odňatie veci Stiahnúť PDF
274.97 kB
15.08.2017 Trestnoprávne 2 Tdo 42/2017 dovolanie otca obvineného Stiahnúť PDF
99.14 kB
15.08.2017 Trestnoprávne 2 Ndt 2/2017 návrh odsúdeného na odňatie veci Stiahnúť PDF
175.3 kB
15.08.2017 Trestnoprávne 6 Tost 27/2017 sťažnosť vyžiadanej osoby Stiahnúť PDF
135.79 kB