Rozhodnutia

 » Rozhodnutia
od: do:

Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
Počet záznamov: 48558

Dátum Kolégium Spisová značka Merito veci Súbor
16.02.2017 Trestnoprávne 4 Tost 5/2017 sťažnosť vyžiadanej osoby Stiahnúť PDF
137.05 kB
15.02.2017 Trestnoprávne 3 Ndt 2/2017 návrh obžalovaného na odňatie veci Stiahnúť PDF
157.82 kB
15.02.2017 Občianskoprávne 5 Cdo 28/2016 o určenie povinnosti uzatvoriť zmluvu o prevode vlast.bytu Stiahnúť PDF
161.7 kB
15.02.2017 Občianskoprávne 5 Cdo 16/2016 o 2 091,11 eur s prísl. Stiahnúť PDF
152.17 kB
15.02.2017 Občianskoprávne 5 Cdo 27/2016 o 115,92 eur s prísl. Stiahnúť PDF
193.81 kB
14.02.2017 Správne 1Sžf/87/2015 § 244 ods. 1 zákona 99/1963 Zb. Stiahnúť PDF
211.87 kB
14.02.2017 Správne 1Sžso/70/2015 § 57 ods. 1 zákona 71/1967 Zb. Stiahnúť PDF
166.68 kB
14.02.2017 Správne 1Sžf/24/2015 § 250ja ods. 1 zákona 99/1963 Zb. Stiahnúť PDF
125.84 kB
14.02.2017 Správne 1Sžso/72/2015 §164 zákona 99/1963 Zb. Stiahnúť PDF
119.93 kB
14.02.2017 Obchodnoprávne 5 XEObd 1/2017 o vymoženie 491,07 eur s prísl a trovy exekúcie Stiahnúť PDF
132.64 kB