Rozhodnutia

 » Rozhodnutia
od: do:

Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
Počet záznamov: 46265

Dátum Kolégium Spisová značka Merito veci Súbor
21.12.2016 Trestnoprávne 6 Ndt 25/2016 spor o príslušnosť Stiahnúť PDF
136.33 kB
21.12.2016 Trestnoprávne 6 Tost 40/2016 sťažnosť odsúdeného Stiahnúť PDF
92.72 kB
21.12.2016 Trestnoprávne 6 Tost 43/2016 sťažnosť odsúdeného Stiahnúť PDF
91.66 kB
21.12.2016 Trestnoprávne 6 Ndt 27/2016 odňatie a prikázanie veci Stiahnúť PDF
133.18 kB
20.12.2016 Trestnoprávne 6 Tdo 82/2016 dovolanie obvineného Stiahnúť PDF
125.58 kB
20.12.2016 Trestnoprávne 6 Tdo 83/2016 dovolanie obvineného Stiahnúť PDF
153.3 kB
20.12.2016 Trestnoprávne 6 Tdo 84/2016 dovolanie obvineného Stiahnúť PDF
160.42 kB
20.12.2016 Trestnoprávne 6 Ndt 26/2016 odňatie a prikázanie veci Stiahnúť PDF
100.43 kB
19.12.2016 Trestnoprávne 4 Tost 47/2016 sťažnosť obvineného Stiahnúť PDF
108.29 kB
19.12.2016 Trestnoprávne 4 Tost 48/2016 sťažnosť opatrovníka Stiahnúť PDF
89.07 kB