Rozhodnutia

 » Rozhodnutia
od: do:

Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
Počet záznamov: 51067

Dátum Kolégium Spisová značka Merito veci Súbor
28.06.2017 Trestnoprávne 4 Urto 5/2017 uznanie cudzozemského rozhodnutia Stiahnúť PDF
191.84 kB
28.06.2017 Občianskoprávne 3 Cdo 91/2016 o vydanie nehnuteľností Stiahnúť PDF
128.69 kB
28.06.2017 Občianskoprávne 3 Cdo 33/2016 o určenie neplatnosti hospodárskej zmluvy Stiahnúť PDF
110.49 kB
28.06.2017 Občianskoprávne 3 Cdo 115/2016 o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Stiahnúť PDF
221.56 kB
27.06.2017 Trestnoprávne 5 Ndt 15/2017 námietka zaujatosti Stiahnúť PDF
138.63 kB
26.06.2017 Trestnoprávne 4 Tost 21/2017 sťažnosť prokurátora ÚŠP GP SR Stiahnúť PDF
117 kB
22.06.2017 Občianskoprávne 6 Cdo 99,104/2017 o náhradu škody s príslušenstvom Stiahnúť PDF
113.06 kB
22.06.2017 Občianskoprávne 6 Cdo 89/2017 o určenie neplatnosti dražby Stiahnúť PDF
128.42 kB
22.06.2017 Trestnoprávne 6 Tost 20/2017 sťažnosť obvineného Stiahnúť PDF
136.88 kB
22.06.2017 Občianskoprávne 3 Cdo 98/2017 o zaplatenie 2 288,95 € s príslušenstvom Stiahnúť PDF
90.56 kB