Rozhodnutia

 » Rozhodnutia
od: do:

Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
Počet záznamov: 54908

Dátum Kolégium Spisová značka Merito veci Súbor
16.10.2017 Správne 5Sžr/115/2016 katastrálne veci Stiahnúť PDF
200.94 kB
16.10.2017 Trestnoprávne 2TdoVS/2/2017 § 296 Tr.zák. a iné Stiahnúť PDF
212.42 kB
13.10.2017 Trestnoprávne 4Tdo/64/2016 § 212/2a, 4a Tr.zák. a iné Stiahnúť PDF
245.71 kB
12.10.2017 Občianskoprávne 1KO/39/2017 spor o právomoc medzi súdmi a inými orgánmi Stiahnúť PDF
210.82 kB
11.10.2017 Obchodnoprávne 3XObdo/252/2017 náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
199.91 kB
11.10.2017 Obchodnoprávne 3XObdo/249/2017 náhradu škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
199.12 kB
11.10.2017 Obchodnoprávne 3XObdo/246/2017 náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
200.22 kB
11.10.2017 Obchodnoprávne 3XObdo/243/2017 náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
199.78 kB
11.10.2017 Obchodnoprávne 3XObdo/236/2017 náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
199.4 kB
11.10.2017 Obchodnoprávne 3XObdo/234/2017 náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
199.1 kB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>