Pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z.z.

 » Podnety a pripomienky » Pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z.z.