Prijatie vietnamskej delegácie

Prijatie vietnamskej delegácie12.12.2016 - Bratislava, foto | pdf
 
Tlačová správa
 
 
V dňoch 8. a 9. decembra 2016 na pozvanie predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Daniely Švecovej navštívila Slovenskú republiku delegácia Najvyššieho ľudového súdu Vietnamskej socialistickej republiky, vedená  jeho podpredsedom Bùi Ngọc Hoà. Návšteva sa uskutočnila na základe Memoranda o spolupráci uzavretého medzi najvyššími súdmi Slovenska a Vietnamu ešte v júni 2014.
Daniela Švecová spolu so zástupcami jednotlivých kolégií NS SR prijala vietnamskú delegáciu v piatok 9. 12. 2016 na pôde Najvyššieho súdu SR. Témami rokovania boli postavenie najvyššieho súdu v súdnom systéme v oboch krajinách, spôsob výberu kandidátov na funkciu sudcov, vzdelávanie sudcov, správa a financovanie súdnictva. Porovnávali sa rôzne systémy správy súdov a rôzna úloha ministerstva spravodlivosti v nej. Vo Vietname má na starosti správu súdov nižších stupňov, vzdelávanie a výber všetkých sudcov najvyšší súd.
Predsedníčka najvyššieho súdu informovala o aktuálnych zmenách v slovenskej justícií počnúc zmenami vo výbere kandidátov na funkciu sudcov, až po rekodifikáciu civilného procesného práva. Zástupcovia kolégií najvyššieho súdu hovorili o činnosti a špecifikách práce jednotlivých kolégií i s ohľadom na spomínanú rekodifikáciu.
Účastníci stretnutia ocenili význam takejto výmeny vzájomných skúseností a vyjadrili nádej v ďalšie skoré stretnutie.
Počas návštevy prijala vietnamskú delegáciu aj štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti SR Mária Kolíková.
 
Oddelenie komunikácie s verejnosťou