Prieskum verejnej mienky

Prieskum verejnej mienky 01.08.2017 - Bratislava, pdf | foto 
 
Tlačová správa
 
Verejnosť viac dôveruje Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky, pod vedením Daniely Švecovej. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu verejnej mienky, ktorý uskutočnila pre Najvyšší súd Slovenskej republiky agentúra Focus, v júli 2017 (zber údajov 13. 7. – 24. 7. 2017) na vzorke 1025 respondentov metódou osobných rozhovorov anketárov a respondentov. Vzorka je reprezentatívna pre slovenskú populáciu vo veku 18 a viac rokov a bola vybraná kvótnym výberom.
Respondenti viac dôverujú súčasnému Najvyššiemu súdu pod vedením Daniely Švecovej (26,7%) ako predchádzajúcemu Najvyššiemu súdu pod vedením Štefana Harabina (5,9%).
Daniele Švecovej dôverujú viac vysokoškolsky vzdelaní respondenti, ženy a respondenti z Trenčianskeho kraja a takisto respondenti, ktorí vcelku dôverujú slovenským súdom a súdnictvu. Najvyššiemu súdu pred piatimi rokmi pod vedením Štefana Harabina dôverovali viac respondenti vo veku nad 65 rokov a respondenti z Banskobystrického kraja.
Ďalej si väčšia časť verejnosti myslí, že verejné vyjadrovanie sa sudcu k politickým témam nie je v poriadku a škodí to súdnictvu (35,5%). Naopak, že je to legitímne a v poriadku si myslí 21,3% respondentov.
Zaujímavým údajom je aj fakt, že iba malá časť verejnosti (14,2%) si utvára názor na základe osobnej skúsenosti, najvýznamnejším zdrojom informácií na základe ktorých si verejnosť utvára názory o súdoch sú médiá (49,6%).
 
Oddelenie komunikácie s verejnosťou