Predstavitelia justície sa zhodli na potrebe zmeniť Trestný poriadok

Predstavitelia justície sa zhodli na potrebe zmeniť Trestný poriadok18.09.2015 - Bratislava 18. septembra 2015 (pdf, 105kB)

Najvyšší predstavitelia justície rokovali s ministrom spravodlivosti o spresnení pravidiel pri rozhodovaní o väzbe

    Dňa 17. septembra sa na pôde Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky uskutočnilo pracovné stretnutie ministra spravodlivosti Tomáša Boreca s predsedníčkou Súdnej rady Slovenskej republiky Janou Bajánkovou, predsedníčkou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Danielou Švecovou a predsedom Špecializovaného trestného súdu Michalom Trubanom.

    Témou stretnutia boli najmä aktuálne otázky spojené s aplikačnými problémami pri rozhodovaní o väzbe v súvislosti s konaním po povolení obnovy konania. Okrem iného ide aj o reakciu na prípad prepustenia odsúdeného Miroslava Štvrteckého z väzby na slobodu.
 

    Prítomní predstavitelia justície sa s ministrom spravodlivosti zhodli na možnom legislatívnom riešení uvedenej problematiky. Predmetný návrh úpravy Trestného poriadku plánuje minister spravodlivosti prerokovať s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, aby ho bolo možné čo najskôr predložiť ako poslanecký návrh.
 

     Cieľom uvedených zmien je, aby sa právoplatne odsúdení zločinci nedostávali z väzby na slobodu pre procesné chyby, respektíve v dôsledku nejednotných výkladov Trestného poriadku.

     Okrem zmeny Trestného poriadku plánuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pristúpiť aj k úprave vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy.

    Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Daniela Švecová zároveň prítomných informovala o podniknutých organizačných opatreniach na najvyššom súde vo vzťahu k trestnej kancelárii tohto súdu, ktorých cieľom je účinnejšie predchádzanie pochybeniam v rámci obehu spisov. O obdobných opatreniach informoval aj predseda Špecializovaného trestného súdu Michal Truban.