Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky navštívila Najvyšší súd Českej republiky

Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky navštívila Najvyšší súd Českej republiky31.03.2016 -
Bratislava | PDF | Foto
Tlačová správa
 
„Odchádzame z Brna plní inšpirácií pre našu prácu a tiež pre ďalšie legislatívne procesy. Určite budem o poznatkoch, ktoré sme získali počas spoločných rokovaní informovať aj naše Ministerstvo spravodlivosti,“týmito slovami ukončila v stredu 30. marca JUDr. Daniela Švecová, predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, svoju návštevu Najvyššieho súdu Českej republiky.
Pozvanie prijala od predsedu tamojšieho najvyššieho súdu prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D., ktorý zhodnotil stretnutie ako veľmi prínosné.
„Predovšetkým informácie o antiteroristickej legislatíve, ktorá je účinná na Slovensku už od minulého roka, a ktorej realizácia znamenala na Slovensku úpravu celkom 16tich dôležitých právnych noriem, vrátane Ústavy SR. Nová slovenská antiteroristická legislatíva ide v niektorých procesných otázkach, najmä v oblasti predĺženia väzobných lehôt, skutočne do hĺbky. Vidno, že obidva  štáty a obidva najvyššie súdy sú si stále veľmi blízke. V niečom je kúsok dopredu slovenská strana, inde zase my. Je naozaj prínosné pravidelne sa stretávať a vymieňať si skúsenosti,“zhodnotil spoločné stretnutie prof. Pavel Šámal.
Naša delegácia sa veľmi zaujímala o otázky kompetencií veľkých senátov kolégií Najvyššieho súdu ČR. Tieto veľké senáty budú v slovenskej legislatíve zavedené od 1. júla tohto roku. JUDr. Daniela Švecová a tiež JUDr. Libor Duľa, predseda trestnoprávneho kolégia NS SR, spolu s JUDr. Jánom Šikutom, členom občianskoprávneho kolégia NS SR, sa zaujímali predovšetkým o vzťah veľkých senátov a jednotlivých kolégií, oprávnených vydávať stanoviská. Pýtali sa na možné rozpory v právnych názoroch veľkých senátov a kolégií, pričom ich zaujímali spôsoby, ako podobné situácie riešiť.
 
Tlačové oddelenie NS SR