Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Daniela Švecová prijala 21. januára 2015 predstaviteľov Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Daniela Švecová prijala  21. januára 2015 predstaviteľov Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku21.01.2015 - Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Daniela Švecová prijala  21. januára 2015 p. Dušana Chreneka, vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a Andreja Králika, vedúceho tlačového a politického oddelenia tejto inštitúcie.
 
     Rozhovor bol zameraný na Porovnávací prehľad súdnictva v EÚ, ktorý bol vypracovaný pre rok 2013 a 2014; v jeho  rámci bola hodnotená dĺžka súdneho konania, miera objasnenosti, počet nevybavených vecí a nezávislosť súdnictva. V záujme zlepšenia stavu vymožiteľnosti práva v Slovenskej republike bola prejednaná možnosť získania predmetného materiálu v slovenskej verzií.
 
            Vedúci zastúpenia poznamenal, že situácia v justícii sa po minuloročných zmenách upokojila a stabilizovala. Pani predsedníčka informovala o stave na NS SR, jeho zaťaženosti, nedostatku personálneho obsadenia NS SR sudcami, asistentmi a ďalšími administratívnymi zamestnancami, ako aj nedostatku jeho priestorového vybavenia, čo má v konečnom dôsledku tiež negatívny vplyv na vymožiteľnosť práva v SR.
 
     Pán Chrenek spomenul niektoré nové projekty, najmä „Operačný program Efektívna verejná správa“, v ktorom je aj na súdnictvo vyčlenená značná finančná suma; táto by mohla byť využitá najmä na vzdelávanie sudcov  v komunitárnom práve; v tejto súvislosti uviedol, že zatiaľ možnosť takéhoto vzdelávania využíva len málo sudcov v Slovenskej republike.
 
     Účastníci stretnutia sa v ďalšom rozhovore zaoberali aj bližšie problémami slovenskej justície (dôveryhodnosťou justície, hodnotením jej kvality, korupciou a podobne), pozornosť venovali aj podmienkam fungovania Najvyššieho súdu SR a na záver  privítali najmä možnosť ďalšej spolupráce.