Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Daniela Švecová dnes prijala mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Spojených štátov amerických v Slovenskej republike pána Theodora Sedgwicka

03.12.2014 -
Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Daniela Švecová dnes prijala mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Spojených štátov amerických v Slovenskej republike pána Theodora Sedgwicka. Pán veľvyslanec ocenil kroky, ktoré už podnikla  pre skvalitnenie práce sudcov a zvýšenie dôvery občanov v slovenské súdnictvo. 
 
Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky  informovala svojho partnera o stále sa zvyšujúcom nápade súdu, napriek poddimenzovanému personálnemu zloženiu vrcholného súdneho orgánu. Následne pána veľvyslanca ubezpečila o tom, že jej cieľom sú korektné pracovné vzťahy na súde a vytvorenie čo najlepších podmienok pre výkon práce sudcov; ide o prioritný záujem, ktorý má prednosť pred všetkými inými (najmä osobnými) záujmami, čo odzrkadľuje aj návrh rozvrhu práce pre nasledujúci rok. Zaradenie sudcov do jednotlivých senátov a kolégií zohľadňuje najmä predchádzajúce pracovné skúsenosti, ktoré môžu uplatniť v rámci  zvyšovania efektivity ich práce, ako aj kvality rozhodovacej činnosti súdu.
 
Predsedníčka najvyššieho súdu upriamila pozornosť aj na nutnosť zlepšenia pracovných podmienok a úrovne ďalšieho vzdelávania sudcov. V tomto smere pán veľvyslanec ponúkol technickú a odbornú pomoc a spoluprácu svojej inštitúcie pri príprave a realizácii odborných seminárov a prednášok pre sudcov.