Pojednávania správneho kolégia

 » Pojednávania » Pojednávania správneho kolégia
Vyhľadávanie konania
[art_spizn2,1][art_spizn2][art_spizn2,2]
[art_spizn3,1][art_spizn3][art_spizn3,2]
[art_kolegium,1][art_kolegium][art_kolegium,2]
[art_formapoj,1][art_formapoj][art_formapoj,2]
[art_datum,1][art_datum][art_datum,2]
[art_miesto,1][art_miesto][art_miesto,2]
[art_psenatu,1][art_psenatu][art_psenatu,2]
[art_clensen,1][art_clensen][art_clensen,2]
[art_hod,1][art_hod][art_hod,2]
[art_min,1][art_min][art_min,2]
[art_pozn,1][art_pozn][art_pozn,2]
V prípade, ak sa Vám nepodarí nájsť termín hľadaného konania podľa spisovej značky, môžete pri zadávaní spisovej značky, nahradiť znaky / - ‚_‚ znakom % .

Dátum / čas: Forma úkonu Miestnosť Spis. zn. Účastníci Pozn.
31.10.2017
09:40 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie 1Sžso/5/2016 Jan Jakóbczak
c/a
Sociálna poisťovňa - ústredie
31.10.2017
09:40 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie 1Sžso/4/2016 Joanna Elzbieta Kulig
c/a
Sociálna poisťovňa - ústredie
31.10.2017
09:40 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie 1Sžso/2/2016 Sebastian Marek Surmacz
c/a
Sociálna poisťovňa - ústredie
31.10.2017
09:40 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie 1Sžso/78/2015 Grzegorz Karol Dubiel
c/a
Sociálna poisťovňa - ústredie
27.10.2017
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie 6Sžo/6/2016 PhDr. Barbora Mesárošová
c/a
Okresný úrad Bratislava
27.10.2017
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie 6Sži/1/2016 Bc. Ing. Peter Ďuračka
c/a
Krajská prokuratúra Bratislava
27.10.2017
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie 6Sžo/16/2016 ZMRZKA, s. r. o.
c/a
Národný inšpektorát práce
27.10.2017
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie 6Sžo/19/2016 mjr. Mgr. Ján Krkoška
c/a
Finančné riaditeľstvo SR
27.10.2017
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie 3Sžo/1/2016 Ľubica Hubcejová
c/a
Okresný úrad Prešov
27.10.2017
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie 6Sžr/14/2016 Milan Galko
c/a
Okresný úrad Trenčín
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>