Pojednávania správneho kolégia

 » Pojednávania » Pojednávania správneho kolégia
Vyhľadávanie konania
[art_spizn2,1][art_spizn2][art_spizn2,2]
[art_spizn3,1][art_spizn3][art_spizn3,2]
[art_kolegium,1][art_kolegium][art_kolegium,2]
[art_formapoj,1][art_formapoj][art_formapoj,2]
[art_datum,1][art_datum][art_datum,2]
[art_miesto,1][art_miesto][art_miesto,2]
[art_psenatu,1][art_psenatu][art_psenatu,2]
[art_clensen,1][art_clensen][art_clensen,2]
[art_hod,1][art_hod][art_hod,2]
[art_min,1][art_min][art_min,2]
[art_pozn,1][art_pozn][art_pozn,2]
V prípade, ak sa Vám nepodarí nájsť termín hľadaného konania podľa spisovej značky, môžete pri zadávaní spisovej značky, nahradiť znaky / - ‚_‚ znakom % .

Dátum / čas: Forma úkonu Miestnosť Spis. zn. Účastníci Pozn.
04.07.2017
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie 7Sžo/9/2016 Mgr. Marek Čirč
c/a
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
04.07.2017
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie 7So/1/2017 Ing. Marian Nincz
c/a
Sociálna poisťovňa, ústredie
04.07.2017
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie 7So/19/2016 Ján Kupaj
c/a
Sociálna poisťovňa, ústredie
04.07.2017
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie 7So/11/2016 Ing. Ernest Kasza
c/a
Sociálna poisťovňa, ústredie
29.06.2017
10:30 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie 5Sžo/25/2016 Zelený Kameň, občianske združenie
c/a
Slovenská inšpekcia životného prostredia - Úrad integrovaného poľovania a kontroly
29.06.2017
10:30 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie 5Sžo/34/2016 Miloš Pamula
c/a
Ministerstvo vnútra SR
29.06.2017
10:30 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie 5Sžo/134/2015 REALITY INVEST, s.r.o.
c/a
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
29.06.2017
10:30 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie 5Sžf/20/2016 MUDr. Anton Orbán
c/a
Finančné riaditeľstvo SR
29.06.2017
10:30 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie 5Sžf/58/2015 JUDr. Marián Ďurina
c/a
Finančné riaditeľstvo SR
28.06.2017
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie 9So/193/2016 Ján Tóth
c/a
Sociálna poisťovňa - ústredie Bratislava
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>