Pojednávania správneho kolégia

 » Pojednávania » Pojednávania správneho kolégia
Vyhľadávanie konania
[art_spizn2,1][art_spizn2][art_spizn2,2]
[art_spizn3,1][art_spizn3][art_spizn3,2]
[art_kolegium,1][art_kolegium][art_kolegium,2]
[art_formapoj,1][art_formapoj][art_formapoj,2]
[art_datum,1][art_datum][art_datum,2]
[art_miesto,1][art_miesto][art_miesto,2]
[art_psenatu,1][art_psenatu][art_psenatu,2]
[art_clensen,1][art_clensen][art_clensen,2]
[art_hod,1][art_hod][art_hod,2]
[art_min,1][art_min][art_min,2]
[art_pozn,1][art_pozn][art_pozn,2]
V prípade, ak sa Vám nepodarí nájsť termín hľadaného konania podľa spisovej značky, môžete pri zadávaní spisovej značky, nahradiť znaky / - ‚_‚ znakom % .

Dátum / čas: Forma úkonu Miestnosť Spis. zn. Účastníci Pozn.
01.02.2018
09:30 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie 1Asan/3/2016 Všeobecná nemocnica s poliklinikou n. o.
c/a
Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou
01.02.2018
09:30 hod.
Verejné pojednávanie Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie 1Asan/1/2016 ATRIA SK s. r. o.
c/a
Slovenská obchodná inšpekcia
31.01.2018
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie 6Sžfk/30/2017 JAZO, s.r.o.
c/a
Finančné riaditeľstvo SR
31.01.2018
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie 6Sžo/7/2017 Erzsébet Dolník
c/a
Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre
31.01.2018
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie 6Sžo/5/2017 Ing. Ján Kalata
c/a
Finančné riaditeľstvo SR
31.01.2018
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie 6Sžf/28/2016 Weindel Logistik Service SR spol. s r.o.
c/a
Finančné riaditeľstvo SR
31.01.2018
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie 6Sžf/23/2016 Weindel Logistik Service SR spol. s r.o.
c/a
Finančné riaditeľstvo SR
31.01.2018
11:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie 2Sžo/30/2016 Ľubica Kováčová - LUMIKO
c/a
Národný inšpektorát práce
31.01.2018
11:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie 2Sžo/20/2016 JUDr. Peter Jakubove
c/a
Slovenská advokátska komora
31.01.2018
11:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie 2Sžo/86/2015 Juraj Rell
c/a
Okresný úrad Banská Bystrica
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>