Pojednávania správneho kolégia

 » Pojednávania » Pojednávania správneho kolégia
Vyhľadávanie konania
[art_spizn2,1][art_spizn2][art_spizn2,2]
[art_spizn3,1][art_spizn3][art_spizn3,2]
[art_kolegium,1][art_kolegium][art_kolegium,2]
[art_formapoj,1][art_formapoj][art_formapoj,2]
[art_datum,1][art_datum][art_datum,2]
[art_miesto,1][art_miesto][art_miesto,2]
[art_psenatu,1][art_psenatu][art_psenatu,2]
[art_clensen,1][art_clensen][art_clensen,2]
[art_hod,1][art_hod][art_hod,2]
[art_min,1][art_min][art_min,2]
[art_pozn,1][art_pozn][art_pozn,2]
V prípade, ak sa Vám nepodarí nájsť termín hľadaného konania podľa spisovej značky, môžete pri zadávaní spisovej značky, nahradiť znaky / - ‚_‚ znakom % .

Dátum / čas: Forma úkonu Miestnosť Spis. zn. Účastníci Pozn.
20.09.2017
10:30 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie 3Sžf/5/2016 JUPITER SK s.r.o. Bratislava
c/a
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica
20.09.2017
10:30 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie 3Sžo/24/2016 Okresná prokurátorka vo Zvolene, Okresná prokuratúra vo Zvolene
c/a
Mesto Detva
20.09.2017
10:30 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie 3Sžo/20/2016 Janka Drugdová
c/a
Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava
24.08.2017
11:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie 8Sži/3/2016 Bc. Ing. Peter Ďuračka
c/a
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
24.08.2017
11:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie 8Sžo/250/2015 Združenie podnikateľov Považská Bystrica, o.z.
c/a
Mesto Považská Bystrica
24.08.2017
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie 7Sžo/305/2015 JUDr. Erik Dóczi
c/a
Okresný úrad Košice, odbor opravných prostriedkov
24.08.2017
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie 7Sžso/19/2016 Mária Makitová
c/a
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava
24.08.2017
10:30 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie 5Sžfk/5/2016 Martin Kancko
c/a
Finančné riaditeľstvo SR
24.08.2017
10:30 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie 5Sžfk/3/2016 Martin Kancko
c/a
Finančné riaditeľstvo SR
24.08.2017
10:30 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie 5Sžf/65/2016 A. K. Industry, s.r.o.
c/a
Finančné riaditeľstvo SR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>