Pojednávania občianskoprávneho kolégia

 » Pojednávania » Pojednávania občianskoprávneho kolégia
Dátum / čas: Forma úkonu Miestnosť Spis. zn. Účastníci Pozn.
31.07.2017
13:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 6 M Cdo 1/2016 1/ Ivana Režová a spol.
c/a
1/ Jaroslav Páleník a spol.
28.06.2017
09:30 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 3 Cdo 115/2016 1/ Lívia Pečadná a spol.
c/a
KURTA, s.r.o. Banská Bystrica
28.06.2017
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 5 Cdo 511/2015 Juraj Petényi a spol.

c/a

Mgr. Júlia Lišková a spol.
28.06.2017
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 5 Cdo 44/2015 Alexander Brukk

c/a

Slovenská sporiteľňa, a.s. a spol., Bratislava
27.06.2017
11:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 1 Cdo 35/2016 Mgr. Alena Žureková
c/a
Základná škola Vazovova 4, Bratislava
22.06.2017
13:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 6 Cdo 203/2015 Alexandra Mihalovitsová
c/a
A. J. P. PETRUS, s. r. o. Bratislava
22.06.2017
13:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 6 Cdo 78/2016 Ing. Eva Petrová
c/a
Štefan Vajda
31.05.2017
14:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 6 Cdo 100/2016 RNDr. Jana Dubovská, Bratislava
c/a
XEROX Limited, Bridge House, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, XEROX Limited, organizačná zložka podniku zahraničnej právnickej osoby, Bratislava
31.05.2017
11:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 6 Cdo 490/2015 Pavol Jakubec
c/a
Slovenská kancelária poisťovateľov, Bratislava a spol.
24.05.2017
10:45 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 2 Cdo 51/2017 Ing. Ondrej Černák a spol.
c/a
Božena Cigáňová
27.04.2017
08:45 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 7 Cdo 71/2016 Róbert Vojáček, Liešťany
c/a
MONET & PARTNER, s.r.o., Prievidza
27.04.2017
08:30 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 7 Cdo 1033/2015 Ing. Juraj Franček, Žilina
c/a
SELECTA PLUS, s.r.o. "v likvidácii", Žilina
27.04.2017
09:30 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 1 VCdo 1/2017 Ing. Miloš Gotzmann - Labužník Michalovce
c/a
IMBIZ, s.r.o. Spišská Nová Ves
25.04.2017
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 5 Cdo 215/2015 Martin Kireš

c/a

Martin Olejník
25.04.2017
11:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 1 Cdo 109/2016 Slovenská kancelária poisťovateľov
c/a
Andrej Garaj a spol.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>