Pojednávania občianskoprávneho kolégia

 » Pojednávania » Pojednávania občianskoprávneho kolégia
Dátum / čas: Forma úkonu Miestnosť Spis. zn. Účastníci Pozn.
27.04.2017
08:45 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 7 Cdo 71/2016 Róbert Vojáček, Liešťany
c/a
MONET & PARTNER, s.r.o., Prievidza
27.04.2017
08:30 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 7 Cdo 1033/2015 Ing. Juraj Franček, Žilina
c/a
SELECTA PLUS, s.r.o. "v likvidácii", Žilina
27.04.2017
09:30 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 1 VCdo 1/2017 Ing. Miloš Gotzmann - Labužník Michalovce
c/a
IMBIZ, s.r.o. Spišská Nová Ves
25.04.2017
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 5 Cdo 215/2015 Martin Kireš

c/a

Martin Olejník
25.04.2017
11:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 1 Cdo 109/2016 Slovenská kancelária poisťovateľov
c/a
Andrej Garaj a spol.
11.04.2017
09:45 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 3 Cdo 2/2016 GENERIX, a.s. Bratislava
c/a
SR - Ministerstvo životného prostredia SR
11.04.2017
09:30 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 3 Cdo 46/2017 1/ Zdena Božeková a spol.
c/a
1/ Ján Kašuba a spol.
11.04.2017
09:30 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 3 Cdo 1103/2015 PRIMA ŠPORT, o.z. Považská Bystrica
c/a
SPP - distribúcia, a.s. Bratislava
29.03.2017
11:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 6 Cdo 915/2015 Jarmila Dolinská
c/a
Pavol Sliva
29.03.2017
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 5 Cdo 195/2015 NOVEX Martin, s.r.o.

c/a

SR - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
29.03.2017
10:15 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 5 Cdo 967/2015 Jozef Krošlák

c/a

Daniela Boudná
29.03.2017
10:10 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 5 Cdo 495/2015 Daniel Bittala

c/a

Slávka Kubačáková
28.03.2017
09:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 4 Cdo 14/2016 Anna Schusterová
c/a
Gabriela Jankovičová a spol.
28.03.2017
11:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 1 Co 4/2015 SLOV COUPON, a.s. Bratislava
c/a
Slovinská republika - Veľvyslanectvo Slovinskej republiky
28.02.2017
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 5 Cdo 291/2015 Štefan Murín - MURSTAV

c/a

Sociálna poisťovňa, Bratislava
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>