Pojednávania občianskoprávneho kolégia

 » Pojednávania » Pojednávania občianskoprávneho kolégia
Dátum / čas: Forma úkonu Miestnosť Spis. zn. Účastníci Pozn.
29.03.2017
11:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 6 Cdo 915/2015 Jarmila Dolinská
c/a
Pavol Sliva
29.03.2017
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 5 Cdo 195/2015 NOVEX Martin, s.r.o.

c/a

SR - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
29.03.2017
10:15 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 5 Cdo 967/2015 Jozef Krošlák

c/a

Daniela Boudná
29.03.2017
10:10 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 5 Cdo 495/2015 Daniel Bittala

c/a

Slávka Kometová
28.03.2017
09:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 4 Cdo 14/2016 Anna Schusterová
c/a
Gabriela Jankovičová a spol.
28.03.2017
11:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 1 Co 4/2015 SLOV COUPON, a.s. Bratislava
c/a
Slovinská republika - Veľvyslanectvo Slovinskej republiky
28.02.2017
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 5 Cdo 291/2015 Štefan Murín - MURSTAV

c/a

Sociálna poisťovňa, Bratislava
28.02.2017
13:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 6 Cdo 468/2015 Michal Mrnka a spol.
c/a
Mikuláš Chudý a spol.
28.02.2017
11:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 1 Cdo 1089/2015 PRO BIOS spol. s.r.o.
c/a
Alojz Šubín
23.02.2017
08:30 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 7 Cdo 80/2014 Pavol Sutorčík, Humenné
c/a
1/ Ján Cinkanič a spol.
23.02.2017
08:45 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 3 Cdo 192/2015 Ing. František Demčík
c/a
Ministerstvo vnútra SR
22.02.2017
13:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 6 Cdo 92/2015 Jozef Závada a spol.
c/a
Ján Galbavý a spol.
22.02.2017
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 8 Cdo 92/2016 RNDr. Ladislav Pošvanc
c/a
Ministerstvo vnútra SR
22.02.2017
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 8 Cdo 105/2016 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

c/a

Slovenská republika - Okresný úrad Bratislava
31.01.2017
11:10 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie 1 Cdo 282/2015 Ing. Petr Coufal
c/a
1/ Martin Palguta, Hranovnica
2/ Martin Palguta, živnostník s miestom podnikania Hranovnica
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>