Pojednávania obchodného kolégia

 » Pojednávania » Pojednávania obchodného kolégia
Dátum / čas: Forma úkonu Miestnosť Spis. zn. Účastníci Pozn.
23.08.2017
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie 4Obdo/37/2016 Sberbank Slovensko, a.s., Bratislava

c/a

Vladimír Kohút, Bratislava a spol.

o zaplatenie 18.135,21,-Eur
09.08.2017
10:30 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie 5 Obo 31/2016 MVDr. Kamil Mochnay
c/a
JUDr. Jana Závodská, SKPÚ GEOCONSULT, a.s., Košice
o vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty
27.07.2017
10:30 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie 1Obo/9/2017 1/: Boris Sobolovský, trvale bytom Nové záhrady VI č. 16, Bratislava
2/: Lucia Sobolovská, trvale bytom Nové záhrady VI č. 16, Bratislava
c/a
JUDr. Anton Tichý, správca konkurznej podstaty úpadcu Stavebné bytové družstvo Viktoria, so sídlom Miletičova 1, Bratislava, IČO: 31 397 425

o vylúčenie veci z konkurznej podstaty
25.07.2017
11:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie 4Obo/31/2016 ES Automaty, s. r. o., Komárňanská cesta 3, Nové Zámky


c/a

Mgr. Miloš Španír, Jelenia 3133/3, 811 05 Bratislava

o určenie pravosti a poradia pohľadávky vo výške 1.713.042,66 Eur

11.07.2017
09:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie 3Obo/17/2017 ELTO REALITY, s.r.o., Liptovský Mikuláš
c/a
JUDr. Ján Husár, SKP úpadcu REKONŠTRUKTA Košice s.r.o., Košice
o vylúčenie vecí z konkurznej podataty
11.07.2017
10:00 hod.
Pojednávanie Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie 3Obo/4/2017 Ing. Mikuláš Takáč, SKP úpadcu Agrodružstvo Želovce, družstvo "v konkurze"
c/a
Ing. Stanislav Goda, Želovce
o neúčinnosť právnych úkonov
11.07.2017
09:15 hod.
Pojednávanie Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie 3Obo/11/2016 Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava
c/a
1/ Ing. Mária Borovská, Trnava
2/ Vojtech Mihók, Žiar nad Hronom
o zaplatenie 26 329,85 eur s príslušenstvom
04.07.2017
10:00 hod.
Pojednávanie Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie 5Obo/9/2016 Roman Minárik, Nemecko
c/a
2/ Ing. Boris Procik, Bratislava
3/ Československá obchodná banka, a.s., Bratislava
o náhradu škody 437 068,18 eur
29.06.2017
11:05 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie 4Obo/16/2016 Marek Žamboch, Bratislava a spol.

c/a

JUDr. Anton Tichý, Pezinok, správca konkurznej podstaty úpadcu Stavebné bytové družstvo Viktoria, Bratislava


o vylúčenie vecí z konkurznej podstaty
29.06.2017
11:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie 4Obo/33/2016 Ing. Roman Krampl, Trnava a spol.

c/a

JUDr. Martina Mrázová, SKP úpadcu TAZ, a.s., v likvidácii, Trnava


o určenie výšky a pravosti pohľadávky
27.06.2017
09:30 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie 3Obdo/62/2016 JUDr. Jozef Majorán, SKP úpadcu REKONŠTRUKCIA, s.r.o., Nitra
c/a
IMOS-Systemair, Kalinkovo
27.06.2017
09:15 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie 3Obo/29/2016 GEMGAL s.r.o., Brzotín
c/a
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Košice
o zaplatenie 10 189,87 eur s príslušenstvom
27.06.2017
09:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie 3Obo/3/2017 Ing. František Laufík, CSc., Bratislava
c/a
BL Slovakia, spol. s r.o., Nitra
o určenie povinnosti umožniť nahliadnuť do účtovných dokladov
27.06.2017
10:00 hod.
Pojednávanie Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie 1Obo/28/2016 AZET, s.r.o. Humenné, so sídlom 066 01 Lackovce, IČO: 36 443 042

c/a

Ing. Emil Čerevka, so sídlom Štefániková 17, Humenné, správca konkurznej podstaty úpadcu Chemkostav HSV Humenné a.s., Štefániková 18, Humenné, IČO: 00 605 999

o zaplatenie sumy 139.926,97 eur s príslušenstvom
31.05.2017
11:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie 4Obo/33/2016 Ing. Roman Krampl, Trnava a spol.
c/a
JUDr. Martina Mrázová, SKP úpadcu TAZ, a.s., v likvidácii,
Trnava
o určenie výšky a pravosti pohľadávky

Termín zrušený!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>