Pojednávania obchodného kolégia

 » Pojednávania » Pojednávania obchodného kolégia
Dátum / čas: Forma úkonu Miestnosť Spis. zn. Účastníci Pozn.
31.01.2018
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie 2Obo/29/2016 Nákupné centrum s.r.o., Bratislava

c/a


Ing. Chapčáková – SKP BIANCO NEGRO HOLDING s.r.o., Košice


o určenie pravosti prihlásenej pohľadávky
30.01.2018
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie 1Obo/7/2017 SR – Slovenský pozemkový fond, Bratislava

c/a


Mgr. Róbert Antal, správca konkurznej podstaty úpadcu Bavlnárske závody - TEXIKOM, s.r.o., Ružomberok


o vylúčenie nehnuteľností z konkurznej podstaty


19.12.2017
09:00 hod.
Pojednávanie Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie 2Obo/13/2016 Ing. Anna Markovičová, Pezinok

c/a

UNIPOOL GmbH Schwimmingpools+Fitness, Nemecko

o zaplatenie 89.476,- Eur s príslušenstvom
Termín zrušený!
29.11.2017
11:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie 4Obo/37/2016 1. Peter Vittek, Bratislava, práv. zast. JUDr. Mrázová
2. RENT LTD, Seychely, práv. zast. JUDr. Zlochová

c/a


Slovenská kancelária poisťovateľov, Bratislava

o zaplatenie 755 106,22 eur s prísl.
26.10.2017
11:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie 4Obdo/6/2017 KONEX ELEKTROODBYT Bardejov, spol. s r.o., Bardejov

c/a

Pospíšil & Partners, k.s., Bratislava, SKP Bardejovské pozemné stavby a. s., Bratislava

o vylúčenie istiny 42.526,82 Eur


18.10.2017
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie 1Obo/6/2017 RADAS, s.r.o., so sídlom Cabajská cesta 28, Nitra

c/a

Mgr. Peter Zvara, správca konkurznej podstaty úpadcu Vodohospodárske stavby a.s., Nitra

o vylúčenie vecí zo súpisu majetku konkurznej podstaty úpadcu
28.09.2017
09:30 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie 5Obo/17/2016 CA-AC s.r.o. Bratislava a spol.
c/a
Československá obchodná banka a.s. Bratislava a spol.
o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy
28.09.2017
09:30 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie 5Obo/17/2016 CA-AC s.r.o. Bratislava a spol.
c/a
Československá obchodná banka a.s. Bratislava a spol.
o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy
27.09.2017
11:10 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie 4Obo/9/2017 Ing. Katarína Zajacová, Bratislava

c/a


JUDr. Anton Tichý, SKP úpadcu Stavebné bytové družstvo Viktoria, Bratislava

o vylúčenie veci zo súpisu majetku konkurznej podstaty
27.09.2017
11:05 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie 4Obdo/42/2016 NOREKA spol. s r. o., Lučenec

c/a

Obec Divín, Divín

o zaplatenie 26 619,09 Eur s prísl.
27.09.2017
11:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie 4Obo/27/2016 ROKO, s.r.o., Prešov

c/a

MH Manažment, a. s., Bratislava

o zaplatenie 99 581,76 Eur s prísl.
27.09.2017
08:30 hod.
Pojednávanie Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie 3Obo/8/2017 1/ Ing. Yvona Smandrová, Bratislava, 2/ Ing. Marián Klačanský, Bratislava, 3/ Ing. Róbert Klačanský, Kvetoslavov, 4/ Veronika Klačanská, Bratislava, 5/ Mariana Klačanská, Bratislava
c/a
JUDr. Pavel Loduha, SKP úpadcu Dopravná poisťovňa a.s., Bratislava
o určenie pravosti pohľadávky
25.09.2017
09:45 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie 2Obo/23/2016 Slovenská konsolidačná a. s., Bratislava

c/a

Slovenská správcovská a reštrukturalizácia k. s., Fiľakovo

o určenie pravosti pohľadávky
25.09.2017
09:30 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie 2Obo/22/2016 Slovenská konsolidačná a. s., Bratislava

c/a

Slovenská správcovská a reštrukturalizácia k. s., Trnava


o určenie pohľadávky v sume 6.597,34 Eur
23.08.2017
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie 4Obdo/37/2016 Sberbank Slovensko, a.s., Bratislava

c/a

Vladimír Kohút, Bratislava a spol.

o zaplatenie 18.135,21,-Eur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>