Pojednávania obchodného kolégia

 » Pojednávania » Pojednávania obchodného kolégia
Dátum / čas: Forma úkonu Miestnosť Spis. zn. Účastníci Pozn.
30.03.2017
11:05 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie 4Obo/1/2016 Andrea Takáčová, zast. JUDr. J. Čarnogurským, Bratislava

c/a

JUDr. Anton Tichý, správca konkurznej podstaty úpadcu Stavebné bytové družstvo Viktória, Bratislava


o vylúčenie veci z konkurznej podstaty
30.03.2017
11:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie 4Obo/15/2016 LAUGOFRUIT spol. s.r.o. ,,v likvidácii", Trenčín,
zast. Mgr. P. Miklóssy, advokátom, Vráble

c/a

PAVLA MICHELOVÁ – MICHALKA, Trenčín


o zaplatenie 5.462,25,-Eur s prísl.
29.03.2017
11:00 hod.
Pojednávanie Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie 2Obo/17-18/2015 ITALINOX Slovakia, s.r.o., Bratislava
c/a
1/ Katarína Lopušná, Rožňava
2/ Ing. Jaroslav Leštach, Rožňava
o vydanie bezdôvodného obohatenia
29.03.2017
09:00 hod.
Pojednávanie Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie 2Obo/38/2015 PRIATEĽSTVO, a.s., Bratislava
c/a
HYDREX, s.r.o., Hriňová
o zaplatenie 32 544,25 eur s príslušenstvom
28.02.2017
12:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie 2Obdo/66/2015 Július Jankovič, Rimavská Sobota
c/a
Ing. Ľubomír Uhnák - SEMAR B. BYSTRICA, Banská Bystrica a spol.
o určenie vlastníckeho práva
28.02.2017
11:45 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie 2Obo/4/2016 Mgr. Róbert Antal, SKP úpadcu Bavlnárske závody - TEXICOM, s.r.o. "v konkurze", Ružomberok
c/a
JUDr. Vladimír Herich, SKP úpadcu TEXICOM, a.s. "v konkurze", Ružomberok
o odporovateľnosť právnych úkonov a o povinnosti zaplatiť žalobcovi sumu 20 063 267,60 eur
28.02.2017
11:30 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie 2Obdo/62/2015 TNS s.r.o., Dubnica nad Váhom
c/a
SB INMART, a.s., Bardejov
o zaplatenie 37 357,55 eur s príslušenstvom
27.02.2017
10:30 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie 1Obo/5/2014 Ing. Ladislav Debnár, Svätoplukova 684/13, 972 01 Bojnice, zastúpený advokátkou JUDr. Vierou Novákovou, advokátkou, Skuteckého 30, Banská Bystrica

c/a

Ing. Emil Čerevka, správca konkurznej podstaty úpadcu Konkurzný podvod, s.r.o., Konkurzný podvod Ltd. – anglická verzia, Konkurzný podvod, GmbH - nemecká verzia., so sídlom Lehotská cesta 2, Prievidza, IČO: 31 632 670

o určenie, že nárok vo výške 1.510.770,65 Eur je po práve
21.02.2017
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie 1Obo/5/2014 Ing. Ladislav Debnár, Svätoplukova 684/13, 972 01 Bojnice, zastúpený advokátkou JUDr. Vierou Novákovou, advokátkou, Skuteckého 30, Banská Bystrica

c/a

Ing. Emil Čerevka, správca konkurznej podstaty úpadcu Konkurzný podvod, s.r.o., Konkurzný podvod Ltd. – anglická verzia, Konkurzný podvod, GmbH - nemecká verzia., so sídlom Lehotská cesta 2, Prievidza, IČO: 31 632 670,

o určenie, že nárok vo výške 1.510.770,65 Eur je po práve
TERMÍN ZRUŠENÝ
09.02.2017
10:30 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie 5 Obdo 38/2015 DOLPHINS CORPORATION LTD., Seychelles
c/a
1. Dušan Košč, Kružlov
2. Edita Koščová, Bardejov
o zaplatenie 5 906,13 eur s prísl.
09.02.2017
10:20 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie 5Obo 2, 16/2015 Stavebno-servisný podnik, a.s. v konkurze, Žilina
c/a
1. Ing. Štefan Paľo, Valča a spol.
o zaplatenie33 193,91 eur s prísl.
31.01.2017
08:50 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie 3Obo/33/2016 Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava
c/a
1/ Ján Vlkolenský, Nenince a
2/ Igor Rusnák, Veľký Krtíš
o zaplatenie 22 866,73 eur s príslušenstvom
31.01.2017
11:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie 4Obo/19/2016 Všeobecná zdravotná poisťovňa, Bratislava

c/a

Eva Plichtová – SKP úpadcu STAX, s.r.o., Vrútky


o určenie popretej pohľadávky
31.01.2017
10:00 hod.
Vyhlásenie rozhodnutia Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie 2Obo/40/2015 Ing. Alojz Šutka – VIN – ex, Družstevná č. 18, Bernolákovo, IČO: 17 462 789, zast. Krechňák & Associates, s.r.o., Bratislava

c/a

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava, IČO: 00 151 700


o zaplatenie úrokov z omeškania
31.01.2017
09:00 hod.
Pojednávanie Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie 2Obo/38/2015 PRIATEĽSTVO, a.s., Gogoľova 18, Bratislava
c/a
HYDREX, s.r.o., Partizánska ul. 1877, Hriňová, zast. AK SOUKENÍK-ŠTRPKA,s.r.o.,Šoltésovej 14,Bratislava

o zaplatenie 32.544,25 eur s príslušenstvom
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>