Podpora ekologickej dopravy do zamestnania

Podpora ekologickej dopravy do zamestnania09.08.2017 - Bratislava, pdf
 
 
Tlačová správa
 
            Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária najvyššieho súdu“) vyhovela požiadavke zamestnancov a zabezpečila bezpečné a praktické umiestnenie ich bicyklov počas pracovnej doby, čím podporila  ekologický spôsob dopravy do zamestnania. Čiastočne sa tým odbremenilo parkovanie pred budovou, v ktorej Najvyšší súd Slovenskej republiky sídli. Vyhradený priestor na odkladanie bicyklov zamestnancov súdu a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky sa plne využíva od 10. júla tohto roka.
Zabezpečenie spoločného priestoru sa kancelárii najvyššieho súdu podarilo v spolupráci so Základnou odborovou organizáciou pri Kancelárii Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.
             
           Oddelenie komunikácie s verejnosťou