Oznámenie o zrušení výberového konania na obsadenie 1 miesta predsedu senátu Najvyššieho súdu SR pre obchodnoprávne kolégium