Oznámenie o odročení termínu výberového konania na obsadenie 2 miest sudcov pre občianskoprávne kolégium Najvyššieho súdu SR