Oznámenie o odročení termínu výberového konania na obsadenie 1 miesta predsedu senátu pre trestnoprávne kolégium Najvyššieho súdu SR