Oznámenie o odročení termínu výberového konania na obsadenie 1 miesta predsedu senátu pre obchodnoprávne kolégium Najvyššieho súdu SR