Obchodnoprávne kolégium

Pôsobnosť 

  • vedenie obchodnoprávneho kolégia, činnosť podľa § 21 ods. 2 zákona č.757/2004 Z.z. a podľa čl. 17 ods. 4  Rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu SR,
  • predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce,
  • navrhuje účasť člena kolégia na gremiálnych poradách súdov, seminároch pre sudcov a ďalších podobných akciách,
  • zúčastňuje sa na gremiálnych poradách súdov, seminároch pre sudcov a ďalších podobných akciách,
  • vybavuje nesenátnu agendu
     
- zastupuje: JUDr. Alena Priecelová (podľa čl. 17 ods. 1 Rokovacieho poriadku NS SR)

Predseda kolégia 

JUDr. Anna Marková
  

Predsedovia senátov 

JUDr. Jana Hullová
JUDr. Ivana Izakovičová
JUDr. Ľubomíra Kúdelová
JUDr. Darina Ličková
JUDr. Anna Marková
JUDr. Gabriela Mederová
JUDr. Beáta Miničová
JUDr. Viera Pepelová
JUDr. Katarína Pramuková
JUDr. Alena Priecelová
JUDr. Juraj Seman
JUDr. Jana Zemaníková

Členovia senátov 

JUDr. Elena Krajčovičová
JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.
JUDr. Lenka Praženková 


Asistenti sudcov 

Mgr. Linda Anovčinová
Mgr. Matúš Brehovský
Mgr. Maroš Foltány
Mgr. Veronika Hudzíková
Mgr. Pavol Ištók
Mgr. Viera Jurkovičová
JUDr. Ildikó Kohoutová
Mgr. Milan Krajči
Mgr. Sabina Petríková
Mgr. Lucia Szabová
JUDr. Alexander Vagovics
JUDr. Eva Vargová

Administratívny aparát 

Hana Segečová
Antónia Golejová

Mgr. Karin Fedorová
Mgr. Emília Bejdová
Katarína Helleschová