Návšteva španielskeho veľvyslanca

Návšteva španielskeho veľvyslanca 09.11.2017 - Bratislava, foto
Tlačová správa
 
Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Daniela Švecová, v stredu 8. novembra prijala na pôde súdu mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Španielskeho kráľovstva v Slovenskej republike Luisa Belzuz de los Ríosa.

Hlavnou témou spoločného rozhovoru bolo zhodnotenie aktuálnej situácie v slovenskom a španielskom súdnictve. V diskusii sa vzájomne informovali o štruktúre súdneho systému v Slovenskej republike a v Španielskom kráľovstve, ako aj o postavení najvyšších súdov v oboch krajinách. Luis Belzuz de los Ríos konštatoval, že Najvyšší súd Španielskeho kráľovstva je garantom jednoty Španielska a medzi španielskou verejnosťou požíva veľkú dôveru. Avšak v rozhovore sa zhodli, že jednou z najzávažnejších ťažkostí, s ktorou sa súdne systémy oboch krajín stretávajú, sú prieťahy v súdnych konaniach. S tými je potrebné bojovať na všetkých inštanciách. Kľúčové riešenie tohto problému spočíva v lepšom technickom zabezpečení súdov, v elektronickej komunikácii s účastníkmi súdneho konania a v digitalizácii súdnych spisov. Modernizáciu súdov z tohto hľadiska obaja považujú za nevyhnutnú.  
Rozhovory sa dotkli aj zriadenia Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorá je samostatným právnym subjektom, so samostatnou rozpočtovou kapitolou. Oddelenie výkonu súdnictva a správy súdu umožnilo kľúčové reformy a poskytlo priestor pre realizáciu ďalších ambícií. Tento vývoj sa odrazil aj na prieskumoch verejnej mienky, v ktorých je zreteľná pozitívna tendencia v oblasti dôvery občanov v súdny systém krajiny.
Veľvyslanec Luis Belzus de los Ríos a predsedníčka najvyššieho súdu D. Švecová v závere stretnutia uvítali nadviazanie nových vzťahov a rozvoj podnetnej spolupráce v justičnej oblasti.
 
Oddelenie komunikácie s verejnosťou