Návšteva ministra spravodlivosti Srbskej republiky

Návšteva ministra spravodlivosti Srbskej republiky04.02.2016 - Bratislava | pdf | foto
  
Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „NS SR“) JUDr. Daniela Švecová sa v stredu 4. februára stretla s ministrom spravodlivosti Srbskej republiky Nikolom Selakovićom a so Sanim Dermakuom, veľvyslancom Srbskej republiky na Slovensku. Na stretnutí boli prítomní aj zástupcovia všetkých štyroch kolégií NS SR. Nikola Selaković informoval o organizácii súdneho systému v Srbsku, ktorá bola do roku 2010 obdobná ako v Slovenskej republike. V dôsledku tlakov zo strany Európskej únie na Srbsko, však došlo v roku 2010 k reforme organizácie súdnictva. Aktuálny systém súdnictva v Srbsku je zložitejší – pozostáva zo 66 všeobecných (základných) súdov, 25 vyšších súdov, 4 odvolacích súdov (inštančne vyššieho stupňa) a Najvyššieho kasačného súdu. Minister Selaković vyjadril presvedčenie, že pôvodný súdny systém sa javil ako efektívnejší. Za najväčší problém srbského súdnictva v rokoch 2010-2016 považuje nejednotnú súdnu prax, najmä pokiaľ ide o rozdiely v rozhodovaní štyroch odvolacích súdov.  Diskusiu viedli zúčastnení aj o tamojšom trestnom práve. V srbskom súdnictve je neporovnateľne menej prípadov z oblasti trestného práva, najmä v dôsledku zavedenia prokurátorského šetrenia. Najviac vecí sa vyrieši dohodou o vine a treste, prípadne odložením trestného stíhania v prípade, ak obvinený nebol dovtedy trestne stíhaný a zloží finančné prostriedky na humanitárne účely. Nikola Selaković v závere stretnutia pozval predsedníčku NS SR JUDr. Danielu Švecovú na návštevu do Srbska na Najvyšší kasačný súd.
 
Tlačové oddelenie NS SR