Na zasadnutí správneho kolégia sa zúčastnila aj nová ombudsmanka

Na zasadnutí správneho kolégia sa zúčastnila aj nová ombudsmanka 12.04.2017 - Bratislava, pdf | foto
 
 
 
Tlačová správa

V stredu 12. apríla 2017 sa uskutočnilo na Najvyššom súde Slovenskej republiky (NS SR) zasadnutie správneho kolégia NS SR, na ktorom sa, okrem iných významných hostí, zúčastnila  i nová verejná ochrankyňa práv Prof. JUDr.Mária Patakyová PhD.,ktorá prijala pozvanie predsedu správneho kolégia NS SR JUDr. Jozefa Milučkého.
Predseda správneho kolégia NS SR, v rozprave k jednotlivým navrhnutým judikátom, poukázal na význam prijatých judikátov pre aplikačnú prax, ako i na skúsenosti z rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu Českej republiky v súvislosti s aplikáciou príslušných ustanovení  nového Správneho súdneho poriadku.
V závere zasadnutia predseda správneho kolégia Jozef Milučký poukázal na odborné závery vyplývajúce zo stretnutia so správnymi kolégiami krajských súdov, ktoré sa konalo v dňoch 10. a 11. apríla 2017 v Starej Lesnej a vyzdvihol nevyhnutnú potrebu stretnutí so sudcami krajských súdov. Vzájomný úzky kontakt so sudcami z nižších súdov podľa neho napomôže pri stabilizácii právneho systému a tiež posilní dôveru justície u občanov.
 
Oddelenie komunikácie s verejnosťou