Karlovarské právnické dni

Karlovarské právnické dni21.06.2017 - Bratislava, pdf
 
 
 
Tlačová správa
 
 
 
      V dňoch 8.-10. júna 2017 sa konal jubilejný XXV. ročník konferencie Karlovarské právnické dni, ktorého súčasťou bolo aj tradičné slávnostné odovzdávanie cien. Cenu za najhodnotnejšiu právnickú publikáciu získala publikácia : Števček, M., Ficová, S., Baricová, J., Mesiarkinová, S., Bajánková, J., Tomašovič , M., a kol.  Civilný sporový poriadok. Komentár Praha : C. H. Beck, 2016. 1540 s.
      Slovenský autorský kolektív (ktorého súčasťou boli aj sudkyne občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Soňa MesiarkinováJana Bajánková) získal túto prestížnu autorskú cenu za najhodnotnejšiu právnickú publikáciu v ČR a SR ako celkový víťaz prvýkrát.Autorskú cenu konferencie za najhodnotnejšiu pôvodnú právnickú publikáciu môže získať dielo vydané v uplynulom roku v Českej alebo Slovenskej republike, ktoré je tvorivým prínosom pre právnu teóriu a prax. Autorská cena za najhodnotnejšiu právnickú publikáciu je udeľovaná od roku 1998 na základe návrhov 299 významných osobností z oblasti práva ČR a SR.
 
 
 
Oddelenie komunikácie s verejnosťou