jjj

Kolégium:
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 01.12.2011 08:00
Miesto pojednávania:
Predseda senátu: j
Členovia senátu:


Účastníci: