Harabin: NS SR vydal pomôcku pre sudcov a odbornú verejnosť z oblasti európskeho práva

Harabin: NS SR vydal pomôcku pre sudcov a odbornú verejnosť z oblasti európskeho práva25.09.2012 - Najvyšší súd Slovenskej republiky začal pravidelne na svojej webovej stránke vydávať  Výber z medzinárodného práva  – Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (Informačný bulletin) zameraný na prebiehajúce konania na Súdnom dvore Európskej únie, ktoré priamo súvisia so Slovenskou republikou, sťažnosti podané proti Slovenskej republike na Európskom súde pre ľudské práva, aktuálnu judikatúru medzinárodných súdov, ako aj nové právne predpisy európskeho práva.

       Internetový bulletin pripravuje Odbor dokumentácie, analytiky a zahraničných vzťahov NS SR a bude zverejňovaný každé tri mesiace. Ide o odbornú pomôcku nielen pre sudcov, ale aj širokú právnickú verejnosť, študentov. „ Vypočul som žiadosti sudcov, ktorým takýto medzinárodný prehľad v slovenskom jazyku dlhodobo chýba. Verím, že tento hodnotný informačný materiál rozšíri možnosti získavania nových poznatkov a pomôže sudcom pri rozhodovaní,“ vysvetlil predseda NS SR Štefan Harabin.

       Jednotlivé príspevky sú rozdelené podľa právnych oblastí-správneho, trestného, obchodného a občianskeho práva, avšak vzhľadom na charakter konaní pred spomínanými medzinárodnými súdnymi orgánmi, v niektorých prípadoch dochádza k ich vzájomnému
prekrývaniu.

play  zvukový záznam (62kB)