Faktúry, objednávky a zmluvy od 01.01.2011 do 30.04.2011 uverejňované v súlade so zákonom 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov

 » Hospodárenie súdu » Hospodárenie NS SR 2011 » Faktúry, objednávky a zmluvy od 01.01.2011 do 30.04.2011 uverejňované v súlade so zákonom 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov

pdf  001 04.01.2011 (485kB)
pdf  002 04.01.2011 (157kB)
pdf  003 04.01.2011 (143kB)
pdf  004 04.01.2011 (146kB)
pdf  005 04.01.2011 (200kB)
pdf  006 04.01.2011 (138kB)
pdf  007 04.01.2011 (148kB)
pdf  008 10.01.2011 (168kB)
pdf  009 10.01.2011 (128kB)
pdf  010 10.01.2011 (123kB)
pdf  011 10.01.2011 (135kB)
pdf  012 10.01.2011 (142kB)
pdf  013 11.01.2011 (465kB)
pdf  014 11.01.2011 (462kB)
pdf  015 11.01.2011 (475kB)
pdf  016 11.01.2011 (441kB)
pdf  017 12.01.2011 (136kB)
pdf  018 12.01.2011 (125kB)
pdf  019 12.01.2011 (167kB)
pdf  020 12.01.2011 (184kB)
pdf  021 12.01.2011 (255kB)
pdf  022 12.01.2011 (113kB)
pdf  023 12.01.2011 (140kB)
pdf  024 12.01.2011 (163kB) 
pdf  025 12.01.2011 (166kB)
pdf  026 12.01.2011 (129kB)
pdf  027 12.01.2011 (148kB)
pdf  028 12.01.2011 (154kB)
pdf  029 12.01.2011 (131kB)
pdf  030 12.01.2011 (152kB)
pdf  031 12.01.2011 (148kB)
pdf  032 13.01.2011 (151kB)
pdf  033 13.01.2011 (341kB)
pdf  034 13.01.2011 (211kB)
pdf  035 13.01.2011 (214kB)
pdf  036 17.01.2011 (537kB)
pdf  037 17.01.2011 (157kB)
pdf  038 17.01.2011 (137kB)
pdf  039 17.01.2011 (135kB)
pdf  040 17.01.2011 (130kB)
pdf  041 17.01.2011 (168kB)
pdf  042 17.01.2011 (114kB)
pdf  043 17.01.2011 (122kB)
pdf  044 19.01.2011 (130kB)
pdf  045 21.01.2011 (136kB)
pdf  046 21.01.2011 (143kB)
pdf  047 21.01.2011 (149kB)
pdf  048 24.01.2011 (141kB)
pdf  049 24.01.2011 (140kB)
pdf  050 24.01.2011 (139kB)
pdf  051 24.01.2011 (146kB)
pdf  052 24.01.2011 (111kB)
pdf  053 24.01.2011 (109kB)
pdf  054 24.01.2011 (153kB)
pdf  055 26.01.2011 (134kB)
pdf  056 26.01.2011 (142kB)
pdf  057 26.01.2011 (129kB)
pdf  058 26.01.2011 (136kB)
pdf  059 26.01.2011 (228kB)
pdf  060 26.01.2011 (156kB)
pdf  061 26.01.2011 (123kB)
pdf  062 26.01.2011 (148kB)
pdf  063 26.01.2011 (169kB)
pdf  064 26.01.2011 (204kB)
pdf  065 01.02.2011 (138kB)
pdf  066 01.02.2011 (126kB)
pdf  067 01.02.2011 (130kB)
pdf  068 01.02.2011 (145kB)
pdf  069 01.02.2011 (150kB)
pdf  070 01.02.2011 (117kB)
pdf  071 01.02.2011 (127kB)
pdf  072 01.02.2011 (145kB)
pdf  073 01.02.2011 (131kB)
pdf  074 01.02.2011 (150kB)
pdf  075 01.02.2011 (171kB)
pdf  076 01.02.2011 (170kB)
pdf  077 01.02.2011 (169kB)
pdf  078 01.02.2011 (132kB)
pdf  079 01.02.2011 (146kB)
pdf  080 18.02.2011 (142kB)
pdf  081 18.02.2011 (151kB)
pdf  082 18.02.2011 (142kB)
pdf  083 18.02.2011 (142kB)
pdf  084 18.02.2011 (118kB)
pdf  085 18.02.2011 (119kB)
pdf  086 18.02.2011 (97kB)
pdf  087 18.02.2011 (120kB)
pdf  088 18.02.2011 (112kB)
pdf  089 18.02.2011 (207kB)
pdf  090 18.02.2011 (120kB)
pdf  091 22.02.2011 (156kB)
pdf  092 22.02.2011 (128kB)
pdf  093 22.02.2011 (97kB)
pdf  094 22.02.2011 (148kB)
pdf  095 22.02.2011 (149kB)
pdf  096 22.02.2011 (136kB)
pdf  097 22.02.2011 (121kB)
pdf  098 22.02.2011 (156kB)
pdf  099 22.02.2011 (118kB)
pdf  100 22.02.2011 (131kB)
pdf  101 22.02.2011 (125kB)
pdf  102 22.02.2011 (123kB)
pdf  103 22.02.2011 (373kB)
pdf  104 09.03.2011 (119kB)
pdf  105 09.03.2011 (137kB)
pdf  106 09.03.2011 (202kB)
pdf  107 09.03.2011 (198kB)
pdf  108 09.03.2011 (101kB)
pdf  109 09.03.2011 (147kB)
pdf  110 09.03.2011 (129kB)
pdf  111 09.03.2011 (113kB)
pdf  112 09.03.2011 (149kB)
pdf  113 09.03.2011 (111kB)
pdf  114 09.03.2011 (120kB)
pdf  115 09.03.2011 (132kB)
pdf  116 09.03.2011 (152kB)
pdf  117 09.03.2011 (123kB)
pdf  118 09.03.2011 (140kB)
pdf  119 09.03.2011 (141kB)
pdf  120 09.03.2011 (121kB)
pdf  121 09.03.2011 (175kB)
pdf  122 09.03.2011 (138kB)
pdf  123 09.03.2011 (125kB)
pdf  124 09.03.2011 (151kB)
pdf  125 09.03.2011 (172kB)
pdf  126 09.03.2011 (173kB)
pdf  127 09.03.2011 (124kB)
pdf  128 09.03.2011 (139kB)
pdf  129 09.03.2011 (169kB)
pdf  130 09.03.2011 (129kB)
pdf  131 09.03.2011 (188kB)
pdf  132 09.03.2011 (121kB)
pdf  133 09.03.2011 (137kB)
pdf  134 15.03.2011 (167kB)
pdf  135 15.03.2011 (193kB)
pdf  136 15.03.2011 (124kB)
pdf  137 15.03.2011 (137kB)
pdf  138 15.03.2011 (132kB)
pdf  139 15.03.2011 (120kB)
pdf  140 15.03.2011 (144kB)
pdf  141 15.03.2011 (135kB)
pdf  142 15.03.2011 (124kB)
pdf  143 15.03.2011 (146kB)
pdf  144 15.03.2011 (150kB)
pdf  145 15.03.2011 (118kB)
pdf  146 15.03.2011 (167kB)
pdf  147 15.03.2011 (133kB)
pdf  148 15.03.2011 (132kB)
pdf  149 15.03.2011 (140kB)
pdf  150 15.03.2011  (195kB) 
pdf  151 15.03.2011 (105kB)
pdf  152 15.03.2011 (171kB)
pdf  153 15.03.2011 (91kB)
pdf  154 15.03.2011 (125kB)
pdf  155 28.03.2011 (181kB)
pdf  156 28.03.2011 (119kB)
pdf  157 28.03.2011 (130kB)
pdf  158 28.03.2011 (360kB)
pdf  159 28.03.2011 (119kB)
pdf  160 28.03.2011 (135kB)
pdf  161 28.03.2011 (138kB)
pdf  162 28.03.2011 (136kB)
pdf  163 28.03.2011 (137kB)
pdf  164 28.03.2011 (109kB)
pdf  165 28.03.2011 (111kB)
pdf  166 28.03.2011 (123kB)
pdf  167 28.03.2011 (172kB)
pdf  168 28.03.2011 (144kB)
pdf  169 28.03.2011 (171kB)
pdf  170 28.03.2011 (143kB)
pdf  171 28.03.2011 (152kB)
pdf  172 28.03.2011 (111kB)
pdf  173 28.03.2011 (127kB)
pdf  174 28.03.2011 (138kB)
pdf  175 28.03.2011 (156kB) 
pdf  176 28.03.2011 (137kB)
pdf  177 28.03.2011 (137kB)
pdf  178 28.03.2011 (101kB)
pdf  179 28.03.2011 (153kB)
pdf  180 28.03.2011 (152kB)
pdf  181 28.03.2011 (122kB)
pdf  182 28.03.2011 (147kB)
pdf  183 28.03.2011 (148kB)
pdf  184 28.03.2011 (143kB)
pdf  185 28.03.2011 (139kB)
pdf  186 28.03.2011 (135kB)
pdf  187 04.04.2011 (128kB)
pdf  188 04.04.2011 (119kB)
pdf  189 04.04.2011 (206kB)
pdf  190 04.04.2011 (135kB)
pdf  191 04.04.2011 (106kB)
pdf  192 04.04.2011 (133kB)
pdf  193 04.04.2011 (133kB)
pdf  194 04.04.2011 (118kB)
pdf  195 04.04.2011 (138kB)
pdf  196 04.04.2011 (138kB)
pdf  197 04.04.2011 (129kB)
pdf  198 04.04.2011 (186kB)
pdf  199 04.04.2011 (172kB)
pdf  200 05.04.2011 (518kB)
pdf  201 13.04.2011 (120kB)
pdf  202 13.04.2011 (147kB)
pdf  203 13.04.2011 (267kB)
pdf  204 13.04.2011 (170kB)
pdf  205 13.04.2011 (201kB)
pdf  206 14.04.2011 (201kB)
pdf  207 14.04.2011 (139kB)
pdf  208 14.04.2011 (242kB)
pdf  209 14.04.2011 (131kB)
pdf  210 14.04.2011 (198kB)
pdf  211 14.04.2011 (202kB)
pdf  212 14.04.2011 (125kB)
pdf  213 14.04.2011 (168kB)
pdf  214 14.04.2011 (140kB)
pdf  215 14.04.2011 (114kB)
pdf  216 14.04.2011 (152kB)
pdf  217 14.04.2011 (121kB)
pdf  218 14.04.2011 (142kB)
pdf  219 14.04.2011 (137kB)
pdf  220 14.04.2011 (136kB)
pdf  221 14.04.2011 (150kB)
pdf  222 14.04.2011 (164kB)
pdf  223 28.04.2011 (177kB)
pdf  224 28.04.2011 (140kB)
pdf  225 28.04.2011 (129kB)
pdf  226 28.04.2011 (134kB)
pdf  227 28.04.2011 (133kB)
pdf  228 28.04.2011 (146kB)
pdf  229 28.04.2011 (154kB)
pdf  230 28.04.2011 (111kB)
pdf  231 28.04.2011 (153kB)
pdf  232 28.04.2011 (128kB)
pdf  233 28.04.2011 (139kB)
pdf  234 28.04.2011 (173kB)
pdf  235 28.04.2011 (176kB)
pdf  236 28.04.2011 (160kB)
pdf  237 28.04.2011 (136kB)
pdf  238 28.04.2011 (176kB)
pdf  239 28.04.2011 (178kB)
pdf  240 28.04.2011 (139kB)
pdf  241 28.04.2011 (145kB)
pdf  242 28.04.2011 (114kB)
pdf  243 28.04.2011 (530kB)