Do práce na bicykli

Do práce na bicykli 08.06.2017 - Bratislava, pdf
 
Tlačová správa
 
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária“) v spolupráci so Základnou odborovou organizáciou pri Kancelárii Najvyššieho súdu Slovenskej republiky plánuje v blízkej budúcnosti umiestnenie stojana na bicykle pred budovu, využívanú súdom. 
Stojan na bicykle bude určený pre sudcov, zamestnancov kancelárie a zamestnancov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Jeho umiestnenie vychádza z apelu zamestnancov, ktorí plánujú využívať bicykel, ako letný dopravný prostriedok do zamestnania. Kancelária vyhovením požiadavke zamestnancov týmto spôsobom zabezpečí bezpečné a praktické parkovanie bicyklov, pričom odbremení vyťažený stav parkovacích miest pred budovou.
Umiestnenie stojana na bicykle sa uskutoční v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.
  
Oddelenie komunikácie s verejnosťou