DFT 2016/328


Detail objednávky

Evidenčné číslo:DFT 2016/328
Popis fakturovaného plnenia:Poplatok za komunálny odpad
Hodnota fakturovaného plnenia:345,07 €
Dátum doručenia faktúry:08.08.2016
Faktúra k zmluve:Všeobecne záväzné nariadenie hl. mesta SR
Faktúra k objednávke:

Dodávateľ

Obchodné meno:Hlavné mesto SR Bratislava
Sídlo:Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava
IČO:603481
DIČ:2020372596