DFT 2015/209


Detail objednávky

Evidenčné číslo:DFT 2015/209
Popis fakturovaného plnenia:Poplatok za komunálny odpad
Hodnota fakturovaného plnenia:345,07 €
Dátum doručenia faktúry:11.05.2015
Faktúra k zmluve:Nariadenie hl. mesta SR
Faktúra k objednávke:

Dodávateľ

Obchodné meno:Hlavné mesto SR Bratislava
Sídlo:Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislaa
IČO:603481
DIČ:2020372596